0
Hopp til hovedinnhold

Fremoverlent, samskaping og digital transformasjon

Stephen Seiler - portrett.

«Om fire år er ikke kvalitet noe vi sliter med å måle eller streber med å definere; det er noe vi søker, i alt vi gjør. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan.»

Stephen Seiler (53)

Viserektor for forskning og professor

Hvorfor stiller du som rektorkandidat?

- Det er mange grunner til at jeg stiller som rektorkandidat. Hver dag jeg setter beina på Campus Kristiansand eller Campus Grimstad, stiger energien.  Jeg har vært en del av dette stadig voksende «laget» i 23 år (inkludert den aller første tiden som «ubetalt gjesteforsker» med konvertert bøttekott som kontor og røyklukt i veggene).  Underveis har det vært forskjellige roller, oppgaver og oppdrag, men følelsen av framgang og av å være med på å bygge noe bra sammen er en drivkraft for meg. 

- Jeg stiller som rektorkandidat fordi jeg mener jeg er riktig person til å lede denne organisasjonen, dette universitas magistrorum et scholarium, i de neste 4 år. Akkurat nå, på dette tidspunktet i karrieren min, er dette det mest ærefulle, spennende og utfordrende oppdraget jeg kan tenke meg. Erfaringene fra mine siste år som viserektor har gitt en ubetinget mersmak på å bidra til at vårt universitet skal være et godt universitet å studere ved, å jobbe i og samarbeide med på alle måter.   

Hva er de 3 viktigste utfordringene UiA står overfor i de neste fire årene?

Forvaltning av organisasjonens samlet energi: - Strategiprosessen igangsatt i 2016 har løftet UiA som organisasjon. Samtidig har det krevd mye energi, og vi er ikke ferdige.  Tilbakemeldingene fra fakultetene har vært entydige; la oss justere der det trengs, men hovedkursen er riktig.  Vi må balansere det å være fremoverlente og smidige med forutsigbarhet og kontinuitet i de neste 4 årene.  Vi må stå løpet ut med de viktige planene vi har satt i gang, og det krever en konsentrert innsats om å fullføre. Samtidig er det klart for en ny strategiperiode fra 2020, og for meg vil det være viktig å anerkjenne den prosessen vi har vært gjennom og trekke lærdom og synergier inn i et nytt strategiarbeid slik at denne ikke blir like krevende.

Rekruttering. - Kampen om de den beste kompetansen hardner til.  På studentsiden har UiA sammen med flere andre universiteter hatt fordelen av en demografisk medvind i ganske mange år nå.  Men årskullene av 18- og 19-åringer vokser ikke lenger og har faktisk tippet nedover siden 2016.  Disse tallene understøtter tilbakemeldingen fra alle fakultetene, nemlig at konkurransen om studentene blir hardere.  På ansattsiden er det mer snakk om utvikling av en demografisk motvind.  Samtidig som vi ekspanderer, vil vi i de neste 5 årene oppleve at et forholdsvis stort antall kollegaer går av med pensjon.  Vi er regionalt forankret, men vi må lykkes nasjonalt og globalt i konkurransen om talent og kompetanse. Jeg ønsker å legge til rette for å jobbe enda mer aktivt med rekruttering: Samtidig er det kritisk å beholde all den gode kompetansen vi har på UiA. Det må være attraktivt å jobbe her, og derfor er jeg sterk tilhenger av at det legges enda bedre til rette for kompetanseheving for alle ansatte.

Digital transformasjon. - Her snakker jeg ikke om digitalisering og administrative tjenester, eller overgangen fra et LMS til et annet. Det fikser vi.  Jeg finner ikke en eneste disiplin i dag som ikke utfordres av den hyperakselererte teknologiutvikling vi opplever i samfunnet nå.  Menneskets møte med teknologien i bred forstand utfordrer vår forskning (både metodisk og tematisk), vår formidlingspraksis, vårt studietilbud, hvordan vi tilrettelegger for læring og mange andre felter.  Samtidig er det et vidtrekkende tema som samler oss og danner broer mellom disipliner. Disse broene er en nøkkel til vår utvikling framover, synes jeg. Det er et krevende arbeid å se på hva og hvordan vi kan jobbe sammen om dette, men med et hav av muligheter som kan bringe oss et steg videre.

Hvilke egenskaper har du som gjør deg egnet som rektor ved UiA?

- Jeg er en leder med lang erfaring som lærer, veileder og forsker. Jeg har også hatt flere lederposisjoner i akademia, og blir stolt av å kunne representere de gode faglige og administrative ansatte her ved UiA.  Jeg får masse energi av interaksjonen med studentene og respekterer de daglige, individuelle bidragene blant 1300+ kolleger som til enhver tid gjør oss til et spennende universitet.  Som de fleste har jeg en «komfortsone» rundt egen faglig bakgrunn. Men jeg er fascinert av teoretiske perspektiver fra mange fagområder, og er de senere år blitt både nysgjerrig og opplyst av å få nærmere kjennskap til andre disipliner. Denne lærdommen har vært nyttig – og en stor fordel når man skal lede en organisasjon med fagspesialister som er lidenskapelig opptatt av alt fra spinnmekatronikk til spesialpedagogikk, og fra kunstig intelligens til kunst og konflikt.

- Jeg liker å analysere data, men er veldig opptatt av at fagpersoner – det være seg administrative eller vitenskapelige ansatte - skal opplyse og bidra før beslutninger tas. Men, når kursen stakes ut og visjonen for en utvikling fester seg bak pannen min, bobler både predikanten og utholdenhetsutøveren fram i meg.  Jeg liker store mål! Og jeg er god på å få laget over målstreken.   

Hva er det første du vil gjøre som rektor?

- Rektor tar beslutninger og utøver sin faglige ledelse i stor grad med og gjennom rektoratet og dekanene. Første prioritet for meg etter valget ville være å sette sammen ledelsesteamet for de neste fire år. Rektoratet omrokeres med valget, og to viserektorstillinger lyses ut rett etter valget.  Som nyvalgte rektor vil det være viktig for meg å få rektorteamet på plass og sikre en åpen og god utlysning og intervju prosess der. 

- Dekanteamet vårt jobber i dag utrolig hardt for fakultetene sine, samtidig som de samarbeider godt med hverandre.  Lenge før 1. august vil jeg være opptatt av å ha gode samtaler med hver dekan for å se hvor de er og hvor de vil framover.  Alle ledelsesverv er energikrevende, men jeg håper at de fleste av dekanene ønsker å fortsette. Jeg er opptatt av å se fremover mot ny strategi, mot å jobbe med rekruttering og kompetanseheving, og vil sammen med dekanene begynne samtaler om hvordan vi best mulig tilnærmer oss disse problemstillingene.

Hvordan er UiA og UiAs omdømme etter fire år med deg som rektor?

- Tre ord slår meg umiddelbart: åpen, utviklende, og kvalitetssøkende. Om fire år har vi kommet enda nærmere en virkeliggjøring av samskapingsvisjonen vi har satt oss.  Vi har åpnet opp internt og redusert den mentale avstand mellom Campus Grimstad og Campus Kristiansand, og mellom fakultetene. Vi er trygge på vår intradisiplinære styrker og dyrker dem, men våger i enda større grad å angripe vanskelig problemstillinger sammen på tvers av disse «komfortsonene».  Vi har utviklet en kultur hvor vitenskapelige ansatte, administrative ansatte, og studenter oppfattes mer som partnere i en utviklingsprosess med anerkjennelse av hverandres roller.  Om fire år har vi fått et rykte for å være et fantastisk sted å utvikle seg uansett om man er student, doktorgradskandidat, studiekonsulent, universitetslektor, 1. amanuensis eller professor. Om fire år er ikke kvalitet noe vi sliter med å måle eller streber med å definere; det er noe vi søker, i alt vi gjør. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan.

Rektor er en offentlig person. Hva er du opptatt av privat?

- Når jeg ikke er på jobb, er jeg en stille og rolig person.  Jeg er nokså introvert av natur og trives veldig godt alene når jeg skal slappe av. Jeg henter energi på en treningsøkt, når jeg leser en god bok eller er med barna.  Det er ikke noe stort sjokk for noen at idrettsprofessoren liker idrett og trening. Her blander jeg fag og hobby uten tvil.  Det som var en gang en loftstue hjemme likner nå en blanding av treningsrom og laboratorium. 

- Men det er ikke bare idrett som opptar meg. Jeg er også veldig fascinert av kunst.  Når jeg er ut på reise i forbindelse med jobben, velger jeg heller å besøke museum framfor idrettsarrangement.  Jeg liker spesielt å få med meg malerier fra impresjonistperioden. Om våren og sommeren liker jeg å jobbe ut i hagen.  Der har jeg stort sett ingen peiling hva plantene heter, men det er utrolig gøy å se livet vokse fram!

Utdanning:

 • Bachelor: University of Arkansas at Fayetteville, treningsfysiologi, 1987
 • Master:   University of Arkansas at Fayetteville, treningsfysiologi, 1989
 • Ph.d.:      University of Texas at Austin, kinesiologi (treningsfysiologi og -biokjemi), 1995

Arbeidserfaring:

 • 2016-          Viserektor for forskning, formidling og nyskaping, UiA
 • 2011-2015    Dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • 2006-          Professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
 • 2011-2015    Seniorforsker, Norges idrettsforbund
 • 2007-2010    Vitenskapelig rådgiver, Redcord AS
 • 2002-2011    Klinisk forskningskonsulent, Forskningsenheten, Sørlandet sykehus HF
 • 2001-2006    Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • 1997-2001    Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettvitenskap, UiA og seniorforsker, Agderforskning
 • 1991-1995    Vitenskapelig assistent og forsker, University of Texas at Austin
 • 1987-1989    Vitenskapelig assistent, University of Arkansas, Fayetteville

 

Ledererfaring

 • 2011-2015   Dekan, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • 2016-2019   Viserektor for forskning, formidling, og nyskaping, UiA

Styreerfaring

 • 2018 -       UHR-forskning
 • 2016 -       Arendalsuka - rådsmedlem
 • 2016 -        TedxArendal - medlem av styringsgruppen
 • 2014-2020  Styret, European College of Sport Science
 • 2016-2019  Senter for marin forskning (Centre for Coastal Research), medlem i styringsgruppen
 • 2011-2019  Senter for eHelse, UiA, medlem i styringsgruppen (leder 2011-2015)
 • 2007-2011  Styret for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA, varamedlem
 • 1998-2001  Styret for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, representant for midlertidige ansatte, Høgskolen i Agder
 • 1993-1994  Fakultetsrådgivende komite ved Institutt for kinesiologi ved University of Texas at Austin - studentrepresentant

 

Send studiet på mail