0
Hopp til hovedinnhold

Vladimir Oleshchuk

VO

Jeg vil tilrettelegge for ansattes utvikling med fokus på nye tiltak som støtter innovativ forskning og undervisning. Jeg vil vektlegge økt tid til forskning og utvikling, ekstern finansiering, tverrfaglig samarbeid og samarbeid med næringsliv.

Vladimir Oleshchuk

Professor

- Hvorfor stiller du til valg?

Jeg har vært med hele veien fra AID til HiA og til UiA.  Jeg har sett og vært involvert i  utviklingen i disse årene. Vi har hatt en helt uvirkelig utvikling.  Vi har blitt universitet og det er viktig at vi fortsetter denne utviklingen videre. Jeg vil bidra til å gjøre UiA til et av de mest ettertraktede stedene å studere og forske i Norge og er opptatt av tilrettelegging for både fremdragende undervisning og fremdragende  forskning.

- Hvilke saker er du mest opptatt av?

Jeg er opptatt av relevans og kvalitet i både  undervisning og forskning.   Studenter skal få oppdatert kunnskap som gjør dem ettertraktede hos arbeidsgivere.  De beste undervisningsmetoder bør brukes. Jeg ser at det varierer fra fag til fag men også at det ikke nødvendigvis er de nyeste undervisning metoder som alltid er de beste. Det er viktig å lære av internasjonal erfaring.

Studenter bør få større muligheter til å bli involvert i pågående forskning og  utvikling i studietida. Jeg er opptatt av at ansatte skal ha tid og insentiver for å drive med fremdragende forskning og fremdragende undervisning, og ha arbeidsforhold som skal gjøre UiA til en av de mest ettertraktede arbeidsplasser i Norge.

- Hva vil du arbeide for dersom du blir valgt?

Jeg vil arbeide for gi både insentiver og ressurser til utvikling og fornyelse av undervisning med fokus på relevans og læring. Noen fagfelt er veldig dynamiske, men de fleste trenger kontinuerlig fornying for å reflektere aktuell forskning og utvikling. Det viktigste er at våre kandidater er ettertraktede på arbeidsmarked. Jeg skal bidra til beslutninger som øker UiAs anerkjennelse som forskningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner både internasjonalt og regionalt.

- Hva vil være ditt viktigste bidrag til arbeidet i styret for universitetet i Agder?

Tilrettelegging for ansattes utvikling med fokus på nye tiltak som støtter innovativ  forskning og undervisning (øke tid til forskning og utvikling av relevante innovative undervisningsopplegg, forsterke og profesjonalisere  støtte til søkning av ekstern finansiering, utarbeide nye  insentiver for tverrfaglig samarbeid og samarbeid med næringsliv).

Kort om Vladimir Oleshchuk

- Vladimir Oleshchuk er 57 år. Professor ved Institutt for informasjon og kommunikasjon teknologi ved Fakultet for Teknologi og realfag, Campus Grimstad. Han har jobbet ved UiA siden 1992. Han har PhD i informatikk  og  MSc i anvendt matematikk (Kiev Universitetet) og  MSc i Innovasjon og entreprenørskap (NTNU).

- Han var medlem av studieutvalget ved UiA (2004-2007)  og varamedlem (2008-2011).

- Oleshchuk leder forskningsgruppe i sikkerhet,  er styremedlem av Norwegian Research School of Computer and Information Security, styremedlem av NIK-stiftelsen, styremedlem for NISK (Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse) og var medlem av arbeidsutvalg i FRISC - Forum for Research and Innovation in Security and Communications (NFR, 2011-2015).

- Han var leder for REC (Research Education Committee) ved Institutt for IKT og visedekan for forskning på fakultet for Teknologi  (1998-2002).

Send studiet på mail