0
Hopp til hovedinnhold

Kjemper for et fremtidsrettet universitet

Jeg vil kjempe for at vi skal ha et fremtidsrettet universitet som tar i bruk ny teknologi og nye tilnærminger.

Rune Andersen

Førstelektor, institutt for IKT

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være en del av arbeidet med å utvikle og profilere universitetet i årene fremover.

- Det er viktig at vi som ansatte engasjerer oss i prosesser og ønsker å delta i de fora der veien videre diskuteres og defineres. Det er i tillegg noe spesielt ved det å representere noen og vise seg det ansvaret verdig. Det er også viktig for meg å løfte UIA opp og frem og vise at vi er det universitetet studenter skal velge.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for?

 • Jeg vil kjempe for at vi skal ha et fremtidsrettet universitet som tar i bruk ny teknologi og nye tilnærminger til undervisning, uten å glemme å ivareta de grunnleggende prinsipper for undervisning og forskning. Et universitet som jobber på tvers av campuser og fakulteter for å utvikle seg og bygge en felles plattform for samskaping og utvikling.
 • Jeg vil kjempe for å løfte universitetet både nasjonalt og internasjonalt. Våge å utfordre det etablerte, skape nye arenaer for forskning, fokusere på god og aktuell undervisning og ha studentene i fokus.
 • Et universitet som jobber for å finne en god balanse mellom undervisning og forskning og legger til rette for at vi blir bedre på begge punkter.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

- Det å undervise er ikke bare en interesse, men en lidenskap. Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet evner og egenskaper for å kunne samarbeide på tvers av fagområder, kulturer og personligheter.

- De fleste av prosjektene jeg har vært involvert i på UIA har vært sammen med andre institutter og avdelinger enn det jeg tilhører eller eksterne partnere. Dette har gitt en unik mulighet til å lære nye ting innen andre felt jeg ikke hadde gjort hvis ikke dette hadde vært tilfellet. Jeg er i tillegg grunnleggende nysgjerrig, og ser sjelden hindringer, men ofte muligheter.

- Mine sterkeste egenskaper er evnen til å formidle og til å sette meg inn i de saker jeg blir bedt om å håndtere. Jeg ser på meg selv som fokusert, løsningsorienter og meget direkte i min kommunikasjon. Jeg vil være en klar stemme i styret for de som velger meg uavhengig av fakultet og campus.

- Det å bli valgt til en posisjon der en skal ivareta sine kollegers interesser ser jeg på som en stor tillitserklæring og vil ta på høyeste alvor.

Utdanning:

 • 2018: Velferdsteknologi, UIA (5stp)
 • 2013: Veiledningspedagogikk, UIA (15 stp)
 • 2011: Amerikansk moderne historie og litteratur, NTNU (30 stp)
 • 2006-2008: Master IKT og Læring, HVL
 • 1995-2000: Almennlærerutdanning

Arbeidserfaring:

 • 2018 – d.d: Førstelektor og studieprogramleder (Institutt for IKT)
 • 2015 – 2018: Universitetslektor (Institutt for IKT)
 • 2012 – 2015: Universitetslektor (Institutt for ingeniørvitenskap) 30%
 • 2006 – 2112: Dahlske VGS
 • 2006 – 2007: Pedagogisk leder aPlay Motivation AS
 • 2005- 2006: Spillkonsulent Høyskoleforlaget AS
 • 2000 – 2006: Adjunkt med tilleggsutdanning, Grimstad Ungdomsskole

Styreverv:

2018 – 2021 styremedlem Lærelyst AS