Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vil gi midlertidige en permanent stemme

Jeg vil ha med de midlertidige som en permanent stemme i arbeidet med å styrke UiAs regionale rolle i utdanning, i innovasjon og næringsutvikling, og i å levere forsking med internasjonal kvalitet.

Joseph Salomonsen

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Hvorfor stiller du til valg?

– Vi som universitet står overfor et veiskille. Skal vi løfte oss fra vår UiA-boble og kobles på og forme omverdenen? Hvis ja, så må vi evne å inkludere og syntetisere mennesker og perspektiver på tvers fiktive barrierer som fakulteter, nasjonale og internasjonale, heltid-deltid og kanskje spesielt midlertidig ansatte.

– Jeg vil derfor styrke UiA sin regionale rolle for å utdanne nødvendig kompetanse og bidra til innovasjon og næringsutvikling, mens vi samtidig som leverer forsking med internasjonal kvalitet. I denne ferden må de midlertidige få en permanent stemme.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

 1. Samskapingsuniversitet fra papir til hverdagen. Samskapingsuniversitet fordrer reel samhandling. I dag er ideen om et samskapingsuniversitet godt befestet på huset, men vi har ikke evnet å operasjonalisere fenomenet ned til institutt og individ nivå. I samme fakultet har vi sementert ugjennomtrengelige siloer. De midlertidige ansatte sammen med de en internasjonal bakgrunn er spesielt neglisjert her. Jeg vil jobbe med å lande samskapingsuniversitet som et operasjonelt fenomen.
 2. UiA er sikret likestilt finansiering. Likestille vårt universitet og ta plass i den offentlige diskursen. Det norske universitetslandskapet er urimelig og uhensiktsmessig konstruert. Skillet mellom de gamle og de nye universitetene bør opphøre med at UiA mobiliserer Agders politikere, næringslivet og akademia for en rettferdig fordeling av finansiering av UH-sektoren.
 3. Harmonisere relevans vs. eksellense. Fra høgskolereformen fra 1994, kvalitetsreformen i 2003, strukturmeldingen 2013 til arbeidsrelevansmeldingen i 2021 så har sektoren blitt dratt i spagat i to retninger. Valget har vært enten å være relevante med løse praktiske gjøremål i regionen eller levere forskning av internasjonal kvalitet. Jeg vil jobbe med å henvise eksellensen i vårt pragmatiske arbeid. Dora-erklæringen som nå er signert av styret, bør løftes frem i alle fakulteter.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

– Jeg har de nødvendige organisatoriske, akademiske, og personlige egenskaper som vil være en pådriver for å realisere et samskapingsuniversitet som de ansatte og spesielt de midlertidige er sammen om å skape.

– I forrige periode var jeg også oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til UiA-styret, som varamedlem Det jeg er jeg mest stolt av, er å ha vært med å på styrevedtaket om å signere den såkalte Dora-erklæringen. Denne moderniserer vurderingen av forskningsresultater, slik at de ikke alene baserer seg på hvilke tidsskrifter forskerne har publisert i, men på aksjonsforskning og en kvalitetsmessig vurdering av innholdet i artiklene uavhengig av publiseringskanal.

Litt fakta om deg:

Utdanning:

 • Ph.d.-stipendiat «Statsmakt, avmakt og sivilisering»
 • MA Statsvitenskap og ledelse «Integrert med makt» karakter A
 • BA Statsvitenskap

Arbeidserfaring:

 • Ph.d.-stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA
 • Rådgiver UiA-Karriere
 • FoU-ansvarlig Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Researcher for Oxford Research
 • Forsker ved Agderforskning (NORCE) - Islamisme og radikalisering

Styreerfaring og verv:

 • UiA universitetsstyret (oppnevnt av Kunnskapsdepartementet – vara)
 • International Society of Health and Human Rights Verv: Medlem
 • Future Learning Lab Verv: www.worldlearningsummit.com
 • Nofik - Norsk Forening for Interkulturell Kompetanse Verv: Styremedlem
 • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter Verv: Styremedlem (tidligere)
 • Innvandrerrådet Verv: Leder

Se Joseph Salomonsens profilside her.