Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vektlegger samskaping og tydelighet

Jeg vil være et tydelig talerør for midlertidig ansatte i alle kanaler ved UiA. Uavhengig av stillingstype, skal midlertidig ansatte oppleve å bli hørt på lik linje med fast ansatte.

Emelie Langemyr Eriksen

Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg stiller til valg for at midlertidig ansatte ved UiA skal få en tydelig stemme og muligheten til å bidra i samskapingsprosessen som trengs for å nå målene i Strategi 2021-2024.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

 1. Være et tydelig talerør. For det første ønsker jeg å være et tydelig talerør for midlertidig ansatte i alle kanaler ved UiA. Uavhengig av stillingstype, skal midlertidig ansatte oppleve å bli hørt på lik linje med fast ansatte.
 2. Styrke informasjonsarbeidet om fremtidige karrieremuligheter. Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet slår fast at «Vi må ta vare på talentene våre». Dersom UiA ønsker å beholde dyktige hoder er det viktig å øke fokuset på karrieremuligheter ved universitetet. Jeg vil derfor arbeide for at ansatte opplyses om sine muligheter allerede fra rekrutteringsprosessen, at midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger får tilgang til praksis bl.a. gjennom undervisning og forskningsprosjekter samt opprettelse av flere post.doc stillinger.
 3. Styrke det psykososiale arbeidet blant midlertidig ansatte. Sist, men ikke minst, har annerledesåret 2020 og nå også 2021 resultert i at mange midlertidig ansatte har blitt sittende isolert. Jeg mener derfor at en av de viktigste oppgavene blir å arbeide for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet til denne gruppen på best mulig måte, da med særlig fokus på nytilflyttede eller andre med lite sosialt nettverk.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

– Jeg anser meg selv som en relasjonsbygger med gjennomslagskraft. Jeg påtar meg aldri et verv dersom jeg ikke har intensjon om å bruke det til å utgjøre en forskjell. Dette tror jeg vil være viktige egenskaper som representant for midlertidig ansatte ved universitetsstyret.

Litt om deg:

– Jeg er stipendiat ved institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen, der jeg ser på hvordan regionale innovasjonssystemer endres i møte med store samfunnsutfordringer. Ellers er jeg mamma til 3 herlige gutter, så familie opptar naturligvis mye av fritiden min. UiA har vært mitt andre hjem helt siden starten av studiene mine, det er derfor svært spennende å kanskje få muligheten til å delta i videreutviklingen av dette flotte universitet vi har.

 

Utdanning:

 • 2019 -  Ph.d. innenfor økonomisk geografi ved institutt for Arbeidsliv og Innovasjon, Handelshøyskolen
 • 2017-2019: Master i innovasjon og kunnskapsutvikling v/UiA
 • 2014-2017: Bachelor i økonomi og administrasjon med HR og organisasjonsutvikling som breddefag ved UiA
 • Jeg har også tatt enkeltfag ved UiA i tillegg til fulltidsstudium

 

Arbeidserfaring:

 • 2019-: Ph.d.- stipendiat UiA
 • 2019: Vitenskapelig assistent i Digi-prosjektet ved institutt for Arbeidsliv og innovasjon
 • 2019: Læringsassistent v/institutt for Arbeidsliv og Innovasjon
 • 2016-2019: Assistent ved boveiledertjenesten i Arendal kommune
 • 2016-2017: Konsertkoordinator ved Teigene Kultur
 • 2009-2014 Barnehageassistent

Styreerfaring:

 • 2016-: Styremedlem og kasserer i Nersten velforening
 • 2018-2019: FAU-leder ved Rykene skole
 • 2018-2019: Representant i AKFU (Arendal kommunes foreldreutvalg)
 • 2018: Studenttillitsvalgt/vara for master i innovasjon og kunnskapsutvikling
 • 2016-2017: Hovedtillitsvalgt i SU ved Rykene barnehage

Se Emelie Langemyr Eriksens profilside her.