Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tydelig stemme for midlertidige og minoritetsgrupper

Jeg vil jobbe for å sikre likebehandling og oppfølging av midlertidige vitenskapelige ansatte.

Ronald Mayora Synnes

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg ønsker å stille til valg for å være en tydelig stemme for midlertidig ansatte og ulike minoritetsgrupper i UiA. 

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

  1. Høy midlertidighet i akademia er et likestillingsproblem. Jeg vil følge opp UiAs nylig vedtatte plan for likestilling, inkludering og mangfold for å øke rekruttering av minoriteter som i dag er underrepresenterte både i lederposisjoner og faste vitenskapelige og administrative stillinger ved UiA.  Jeg vil jobbe for at UiAs ledelse skal gjennomføre en undersøkelse av arbeidsforholdene for etniske, nasjonale, seksuelle- og kjønnsminoriteter ved UiA.
  2. Jeg vil jobbe for å sikre likebehandling og oppfølging av midlertidige vitenskapelige ansatte. I forbindelse med korona melder mange ansatte i stipendiat- og postdoktorstilling at de savner tettere oppfølging fra ledelsen. Internasjonale ansatte kom dårligere ut enn norske kolleger da de søkte om forlengelse av ansettelsesperioden (se UiAdoc-rapport her). Jeg vil være en pådriver for at alle midlertidige ansatte skal bli bedre integrert i fag- og kollegafellesskapet ved UiA. 
  3. Bruken av midlertidig tilsetting er utstrakt i sektoren og underminerer mange forskeres karriereløp for fast ansettelse. Jeg vil være en pådriver for at postdoktorstillinger ved UiA ikke skal brukes som billig, midlertidig arbeidskraft. Postdoktorstillinger skal følges opp i tråd med ansettelsesforskriften og ansettelse av postdoktor skal være et signal om at institusjonene ser på det aktuelle forskningsfeltet som et satsingsområde med rekrutteringsbehov.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

– Jeg har lenge vært engasjert i spørsmål om likestilling og mangfold, og har erfaring både som midlertidig ansatt og fra tidligere styrearbeid ved en høgskole. Hvis jeg blir valgt til styret, kommer jeg til å bruke enhver anledning til å fremme midlertidig ansatte og minoriteters hjertesaker overfor styret og universitetsledelsen.

Litt fakta om deg:

– Jeg er religionssosiolog, og jobber i dag med et forskningsprosjekt om inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid, utdanning eller opplæring, og utvikling av en videreutdanning i inkluderingskompetanse ved UiA.

Utdanning:

  • 2019 Ph.d. i religionssosiologi - Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
  • 2010 Master of Religion, Society and Global Issues - MF Norwegian School of Theology, Religion and Society - Specialized University in Oslo   

Arbeidserfaring:

  • 2020 -: Postdoktor- Utvikling av videreutdanning i inkluderingskompetanse og forsker på inkludering av ungdom og unge voksne utenfor arbeid og utdanning, UiA
  • 2019 -: Førsteamanuensis i interkulturelle studier, NLA Gimlekollen.
  • 2016 - 2019-06 Stipendiat, UiA.

Ev. Annen/tidligere styreerfaring

  • Board member/ Styremedlem ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn.
  • Tribunal members of the Immigration Appeals Board/ Nemndmedlem til Utlendingsnemnda (UNE).