Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

En konstruktiv stemme som finner gode løsninger i fellesskap

Jeg ønsker å bidra til utviklingen av universitetet i Agder og være en stemme for midlertidige ansatte i saker som angår oss.

Marius Trandheim Kristiansen

Institutt for strategi og ledelse

Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg ønsker å bidra til utviklingen av universitetet i Agder og være en stemme for midlertidige ansatte i saker som angår oss. Dette er en rolle hvor jeg har erfaring og mener at jeg kan bidra til å finne gode løsninger på sakene som skal behandles.

 Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

 1. At konsekvensene av pandemien ikke reduserer tilbudet til midlertidige ansatte. I den kommende perioden vil det nok være mange saker knyttet opp mot tiltak som en konsekvens av pandemien. Min rolle i dette vil være å bidra til gode løsninger som ivaretar midlertidige ansatte i alle former, ph.d.- stipendiater, postdoktorer, timelærere og ansatte i halv- og helårsstillinger. 
 2. Høyt fokus på aktiviteter og tiltak som gir midlertidige ansatte gode fremtidsutsikter, både i form av flere faste stillinger eller i økt andel prosjekter med midlertidige stillinger. Vi må tillate oss å være kreative i samarbeid med politikere og næringsliv lokalt, samt akademia og næringsliv nasjonalt og internasjonalt for å synliggjøre verdien av det arbeidet vi legger ned og hvilken ressurs vi er for arbeidsgiver og samfunn.
 3. At UiA fortsetter arbeidet med god omdømmebygging. For de midlertidige ansatte som ikke får eller ikke ønsker fast ansettelse er det viktig at den arbeidserfaringen vi opparbeider oss her blir et fortrinn i den videre karrieren vår.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

– Gjennom utdanning i statsvitenskap og deltaker i politiske prosesser, så lærte jeg viktigheten av god kommunikasjon og tydelige budskap. Den videre utdanningen innen markedsføring og ledelse bidro til å videreutvikle disse ferdighetene, og jeg har praktisk erfaring fra styreverv i offentlig sektor, privat sektor og frivilligheten. Denne erfaringen ønsker jeg å benytte til å tale de midlertidige ansatte sin sak i universitetsstyret.

Litt fakta om deg:

– Jeg er en familiefar med to små barn og arbeider med en doktorgrad knyttet til hvordan digitale teknologier påvirker forretningsmodellen til industribedrifter.  Jeg har studie- og arbeidserfaring fra Norge og internasjonalt og har også erfaring med å etablere bedrifter.

 

Utdanning:

 • 2020 -   Ph.d.-stipendiat – Institutt for strategi og ledelse, Handelshøyskolen ved UiA
 • 2005-2007 MSc International Marketing & Management – BI og ESCP Paris
 • 2005     Norwegian School of Entrepreneurship UiO / WITS Business school
 • 2002-2005         BSc Kultur og samfunnsfag – Statsvitenskap og samfunnsøkonomi – UiO

Arbeidserfaring:

 • 2020 -                Ph.d.-stipendiat – UiA – Innovasjonsledelse
 • 2011 – 2021      Daglig leder og grunnlegger av BAD NORWEGIAN AS
 • 2011 - 2020       Bedriftsrådgiver – strategi og forretningsutvikling – Trandheim Utvikling AS
 • 2007 - 2012       Bedriftsrådgiver – Frost Nordic
 • 2005                   Internship – Maxum – Sør-Afrikas ledende forretningsinkubator
 • 2000 – 2002       Forsvaret – fredsbevarende styrker – KFOR IV og KFOR V

Annen/tidligere styreerfaring:

 • Medlem av Hovedutvalg for utdanning i Buskerud Fylkeskommune 2015 - 2018
  • Årlig budsjett på 1,5 mrd NOK
  • Ansvarlig for drift av Videregående skoler og lærlingordning i Buskerud
  • 10.000 studenter
 • Styreleder – Innovativt nettverk – Polyteknisk forening 2009 - 2015
 • Styreleder BAD NORWEGIAN AS 2011 – 2021
 • Styreleder Norwegian Ambassador AS 2012-2015
 • Ulike tillitsverv i politisk parti 2003 – 2018
  • Internasjonalt ansvarlig
  • Lokallagsleder
  • Styremedlem