Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

En engasjert stemme for alle midlertidig ansatte

Jeg ønsker å jobbe for rettferdig behandling av midlertidig ansatte. Det er viktig at midlertidig ansatte får de samme forutsetningene for å kunne utføre sitt arbeid som det de faste ansatte gjør.

Rebekka Olsson Omslandseter

Ph.d.-kandidat ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg vil være en engasjert stemme for alle midlertidig ansatte, slik at vi føler oss sett og hørt i viktige beslutninger ved universitetet.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

- Jeg ønsker å styrke relasjonen mellom UiAdoc og universitetsstyret. På den måten kan man fortsette det viktige arbeidet med å forbedre hvordan både internasjonale og norske midlertidig ansatte har det på universitetet. Jeg synes det er kjempeviktig med et bra arbeidsmiljø, og jeg vil jobbe hardt for saker som har innvirkning på nettopp dette. Jeg er også opptatt av likestilling, og har selv opplevd å være jente blant aller flest menn, i samfunn som trenger en push for å oppnå økt mangfold - også i akademia (spesielt innenfor teknologi).

Her er de tre viktigste sakene jeg vil arbeide for:

 • Psykososialt miljø: På en arbeidsplass er trivsel helt essensielt for å prestere på topp. Jeg ønsker å bidra til en bedre forståelse og tilrettelegging for det sosiale aspektet til de midlertidige ansatte ved universitetet. Blant annet innebærer dette bedre kommunikasjon og inkludering på arbeidsplassen. F. eks kom det tydelig fram i rapporten "Extensions for PhDs and Postdocs at UiA - Survey Report" gjennomført av UiAdoc (org. for ph.d. og postdoktor), at kommunikasjonen mellom UiA og de midlertidig ansatte førte til stor forvirring. Altså er det viktig med tydelig kommunikasjon, og å passe på at all viktig informasjon også formidles til våre internasjonale kolleger på en god måte. Jeg ønsker å arbeide for at midlertidig ansatte føler seg som fullverdige medlemmer av felleskapet på UiA, der de tas hensyn til og inkluderes både i lunsjer og i viktige møter.
 • Midlertidighet: Jeg ønsker å jobbe for økt trygghet i midlertidige stillinger. Jeg tror vi må fokusere på å håndtere midlertidige stillinger bedre. Midlertidighet gir en stor usikkerhet for arbeidstaker i forhold til alle aspekter i livet. Universitetet bør derfor etterstrebe en høyere andel faste stillinger eller lovnad om fast stilling etter endt midlertidig periode. For meg er det viktig at det fokuseres på at den ansatte føler seg trygg i den posisjonen de er blitt tildelt, og at det er en dialog og et klart signal om hva som forventes å skje etter den midlertidige perioden.
 • Likebehandling: Jeg ønsker å jobbe for rettferdig behandling av midlertidig ansatte. Det er viktig at midlertidig ansatte får de samme forutsetningene for å kunne utføre sitt arbeid som det de faste ansatte gjør. Dette være seg tilrettelegging i forhold til f. eks kontorfasiliteter, psykososiale helsetilbud, kurstilbud og rettigheter i forbindelse med Covid-19.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

- Jeg er en person man kan stole på. En det er lett å ta kontakt med. Jeg har lenge engasjert meg både for politikk og studenters hverdag, f. eks har jeg vært vararepresentant for kommunestyret i Porsgrunn og studentrepresentant for IKT masterstudie ved UiA. Jeg har også vært økonomiansvarlig i en studentorganisasjon ved UiA. Jeg har nå et sterkt ønske om å kunne være en klar stemme for mine midlertidige kolleger ved universitetet, og vil gjøre mitt beste for at våre interesser ivaretas.

Litt fakta om deg:

Jeg er en doktorgradsstudent ved institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på UiA. Jeg er tilknyttet forskningssenteret CAIR, og forsker på maskinlærings-algoritmer innenfor kunstig intelligens. Jeg har de to siste semestrene undervist i fag på elektronikk ingeniørfag ved universitetet, og har stor glede for dette arbeidet.

 

Utdanning:

 • 2019-: Ph.d. ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), UiA
 • 2017-2020: Integrert master/Ph.d. i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), sivilingeniør, UiA
 • 2014-2017: Elektronikk, ingeniørfag, UiA

Arbeidserfaring:

 • Stipendiat, UiA, 2019-
 • Deltidsarbeid som Konsulent, Bouvet, 2019-
 • Selger, Mester Grønn AS avd. Lillesand Senter, 2016-2020
 • Sommerjobb som Data Scientist, Agder Energi, 2019
 • Sommerjobb som utvikler, Kongsberg Maritime, 2018
 • Selger, Gullfunn AS avd. Odden Senteret, 2014-2016
 • Assistentkokk, Sykehuset Telemark, 2013-2015
 • Hjelpeassistent i matematikk, Porsgrunn videregående skole, 2013-2014
 • Sommerjobb som renholder, Sykehuset Telemark, 2011-2012

Tidligere styreerfaring:

 • Økonomiansvarlig, Sameiet Ramshaugveien, 2018-
 • Studentrepresentant vara, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), sivilingeniør, UiA 2017-2018
 • Studentrepresentant, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), sivilingeniør, UiA 2017-2018
 • Varamedlem for Arbeiderpartiet ved kommunestyrevalget, Porsgrunn kommune, 2015-2019
 • Økonomiansvarlig, IAESTE Grimstad 2014-2016