0
Hopp til hovedinnhold

Styrker fokus på karrieremuligheter og arbeidsvilkår

Det er viktig at de midlertidig ansatte har en tydelig stemme i universitetsstyret, så universitetet kontinuerlig forholder seg til de midlertidig ansatte.

Anne Kirstine Munk Christiansen

Stipendiat

Hvorfor stiller du til valg?

- Det er viktig at de midlertidig ansatte har en tydelig stemme i universitetsstyret, så universitetet kontinuerlig forholder seg til de midlertidig ansattes arbeidsvilkår, trivsel og karrieremuligheter når beslutninger treffes.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for?

 • Økt fokus på karrieremuligheter for midlertidig ansatte, herunder kvaliteten av forskningsutdanningen og like muligheter for videre karriere på tvers av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.
 • Midlertidige ansattes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Korona-krisen har for alvor vist oss hvor utsatte midlertidige ansatte er, og det er viktig at universitetet fortsetter å forholde seg til denne utfordring.
 • En godt gjennomtenkt bærekraftstrategi som forener hensyn til internasjonal utveksling med hensyn til bærekraft og klimautslipp.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

- Jeg er ikke redd for å si ifra og stå på mål for det jeg mener, men samtidig er jeg respektfull og lydhør i mitt møte med andre mennesker og andre synspunkter.

- Jeg er god til å samarbeide, og jeg kan trekke på et inngående kjennskap til ulike aktører innen forskningsverdenen både i Norge, Norden og Europa i kraft av mine ansettelser i NordForsk og i det danske forskningsråd, hvor jeg var ansvarlig for koordinering av tverrfaglige, tverreuropeiske utlysninger på flere områder. Jeg er dansk, men har bodd seks år i Norge, så jeg føler meg godt kledt på til både å representere norske og utenlandske midlertidig ansatte i styret.

- Jeg har også god erfaring med styrearbeid i forskningsverdenen, idet jeg i flere år jobbet med å avvikle styremøter for det daværende Strategiske Forskningsråd i Danmark, herunder utarbeidelse av beslutningsforslag og gjennomføring av vedtak.

Utdanning:

 • 2018-: Start på fireårig ansettelse som stipendiat på UiA (med 25 % undervisning). Mitt ph.d.-prosjekt handler om beskrivelser av hjemvendte soldater i amerikansk fiksjon om Irak- og Afghanistankrigene.
 • 2009-2011: Fulbright Scholarship til en MA i Liberal Studies fra The New School for Social Research, New York.
 • 2004-2007: BA i litteraturvitenskap, Københavns Universitet.

Arbeidserfaring:

 • 2016-2017: Kommunikasjonsrådgiver i NordForsk, en institusjon under Nordisk Råd som fasiliterer fellesnordiske utlysninger av forskningsmidler.
 • 2014-2016: Frilansskribent basert i Oslo, artikler om og anmeldelser av litteratur for bl.a. norske Klassekampen og danske Weekendavisen. Dessuten artikler om forskning og humanioras rolle i samfunnet i ulike fagmagasiner.
 • 2011-2014: Rådgiver i (den daværende) Styrelsen for Forskning og Innovation, København. Her jobbede jeg med oppgaver for styret for Det Strategiske Forskningsråd, administrasjon av midler til Programkomitéen for utdanning og kreativitet, koordinering av felleseuropeiske utlysninger av forskningsmidler i regi av EUs Joint Programming Initiatives (JPI) og ERA-NET under Horizon 2020 og deltakelse i Science Europe.
 • 2010-2011: Frilanskorrekturleser for ulike danske forlag (både fiksjon og faglitteratur).
 • 2007-2008: Webredaktør hos Nationalt Videncenter for Læsning (DK).

Styreerfaring:

 • 2018-: Representant for midlertidige ansatte i instituttrådet på Institutt for fremmedspråk og oversetting, UiA.
 • 2011: Styremedlem i Kunstforeningen af 1847, del av styret for Kunsthal Århus.
 • 2007-2009: Styremedlem i Testrup Folkehøgskoles elevforening.
 • 2000-2002: Medlem av styret for Århus Statsgymnasium.