0
Hopp til hovedinnhold

En tydelig stemme for midlertidig ansatte ved UiA

Jeg vil bygge videre på båndet mellom Universitetsstyret og UiADoc, og samtidig styrke båndet mellom styret og andre midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstilling på UiA

Kristine Engebretsen Illøkken

Stipendiat

Hvorfor stiller du til valg?

- Motivasjonen min for å stille til valg er at jeg ønsker å være en tydelig stemme i Universitetsstyret på vegne av midlertidige ansatte.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

- Hvis jeg blir valgt vil du få inn en person som mener det er viktig å jobbe for et godt arbeidsmiljø med blant annet gode utviklingsmuligheter, tilhørighet og inkludering. Jeg vil blant annet jobbe for:   

 • Utviklingsmuligheter

Som blant annet gode muligheter for kompetanseheving og bedre kurstilbud for forskerutdanning og postdoktorer.

 • Rettigheter

At midlertidige ansatte ikke skal falle mellom to stoler. Det kan for eksempel dreie seg om saker som fysisk plass, psykososialt helsetilbud, og rettigheter i forbindelse med Covid-19.

 • Tilhørighet
 • Økt medbestemmelse, inkludering. God informasjonsflyt.  

- Jeg vil bygge videre på båndet mellom Universitetsstyret og UiAdoc (org. for ph.d. og postdoktor), og samtidig vil jeg styrke båndet mellom Universitetsstyret til andre midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstilling som universitetslektorer, praksislærere m.fl. Jeg har også et globalt «mindset» og ønsker å ivareta internasjonalt ansatte på en god måte.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

Jeg er engasjert og motivert for å ta på meg denne rollen. Mine kollegaer beskriver meg som utadvendt, arbeidsom og at det er lett å komme i kontakt med meg. Jeg kjenner godt til UiA gjennom vervet jeg har som tillitsvalgt for stipendiatene ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. I tillegg har jeg alle mine studieår fra UiA, og jeg har jobbet som administrativt ansatt og Studentambassadør.

Utdanning:

 • 2019-: Ph.d.- program v. Institutt for ernæring og folkehelsevitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • 2013-2015: Folkehelsevitenskap, masterprogram, UiA
 • 2013: 30 studiepoeng i Utefag
 • 2009-2012: Ernæring, mat og kultur, bachelorprogram, UiA

Arbeidserfaring:

 • 2016-2018: Veileder i NAV og Iveland Kommune
 • 11.2013 og 09.2017: Forskningsassistent for Folkehelseinstituttet
 • 2015-2016: Rådgiver ved studieavdelingen, UiA
 • 2011-2015: Assistent ved Opptakskontoret, UiA (deltidsarbeid)
 • 2011 og 2015: Studentambassadør, UiA

Styreerfaring:

 • 2019-: Tillitsvalgt i ph.d.-programråd ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA
 • 2011-2012: Leder i Studentorganisasjonen Lady Klukk
 • 2010-2011: Studentrepresentant i Fakultetsstyret ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap