0
Hopp til hovedinnhold

Tydelig, direkte og pragmatisk

«Jeg er flink til å sette meg inn i saksframstillinger, og har også evne til å se utover eget kompetanseområde.»

Per Elias Drabløs

Førsteamanuensis, Institutt for rytmisk musikk

Hvorfor stiller du til valg?

- Som medlem av Universitetsstyret de siste to årene, har jeg blant annet vært med på å gjøre strategiplanen om til handling gjennom LUF-, GM-, og Samskapingsprosjektene. Jeg har vært med på å legge forholdene til rette for de fem toppforskningssentrene; vært med på gjennomføring av nytt kvalitetssystem; og vært involvert i opprettelsen av forskningsinstituttet NORCE og I4Helse. Alle disse sakene har hatt betydning for hverdagen til mange ansatte, og jeg vil gjerne fortsette å være med på å påvirke disse prosessene.

- Som medlem av Fakultetsstyret ved Fakultet for Kunstfag i flere perioder, har jeg også vært aktiv deltager ved til dels store omveltninger i arbeidshverdagen. Jeg har vært med fra HiA til UiA, fra Agder Musikkonservatorium i Kristiansand sentrum, til Institutt for Rytmisk musikk, Gimlemoen, og har på nært hold opplevd rekkevidden sterke styringsorganer kan ha. Jeg har tenkt å jobbe ved UiA resten av mitt yrkesaktive liv, og ved siden av å ha en egeninteresse i å kunne påvirke egen hverdag, er jeg opptatt av å kunne bidra til et engasjerende, dynamisk og inspirerende arbeidsmiljø for alle ansatte ved UiA.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

Tid til forskning

- Selv om forrige periodes strategidokument har vært viktig for universitetet, i det vi nå har fått på plass en felles ordning for merittering av undervisere; studieprogramlederrollen er blitt tydeliggjort via kvalitetssystemet; toppforskningen ved universitetet er løftet frem; og globalisering er tatt enda mer på alvor; så opplever mange ansatte at hverdagen preges av mye undervisning, møter og rapportering og mindre tid til forskning på eget interesseområde. Jeg er selvfølgelig opptatt av at studier ved UiA skal oppleves som det beste valget en student kan ta, og at årene som tilbringes ved campus Grimstad og campus Kristiansand skal gi studenten dannelse, ny kunnskap og et bredt nettverk; men dette innebærer at arbeidssituasjonen for de ansatte må være optimal og at det blir lagt bedre til rette for tid til forskning, kompetanseheving og videreutvikling av den enkelte.

Tverrfakultært arbeid

- Strategiprosessen har også vært viktig for å legge til rette for flere tverrfakultære prosjekter. I tillegg til utvikling av ny kunnskap, gir dette større forståelse og kjennskap til hva de ulike fakultetene og instituttene ved to campuser faktisk bedriver av forskning og undervisning, noe som forebygger eventuell splid og mistillit mellom fagmiljø. Jeg vil gjerne være med på gjennomføringen av det arbeidet som er satt i gang i forrige periode, og være aktiv deltager i videreutviklingen av, f.eks., Samskapingsverkstedet og Senter for læring og undervisning.

Campusplan

- Det neste universitetsstyret skal forholde seg til den nye campusutviklingsplanen for campus Kristiansand og campus Grimstad. Dette arbeidet, som skal utvikle eksisterende bygningsmasse og nye areal, samt infrastruktur, blir et stort og viktig løft for læringsmiljøet for våre 13 000 studenter og for kapasiteten på arbeidsplassene for 1300 ansatte ved UiA. Universitetsstyret kommer til å være sentralt tilstede i dette arbeidet, og jeg vil gjerne være med på dette.

Hvilke egenskaper og kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er flink til å sette meg inn i saksframstillinger, og har også evne til å se utover eget kompetanseområde. Jeg er tydelig og direkte i kommunikasjonsformen, men er pragmatisk når det trengs. Som mangeårig underviser, studieprogramleder og veileder på alle nivå, har jeg også god kontakt med studentmassen, noe som er verdifullt i arbeidet med utviklingen av en enda bedre utdanningsinstitusjon.

Utdanning:

  • Ph.d. i musikkvitenskap, Norges Musikkhøgskole (2012)
  • Diplomstudiet, Rytmisk Musikkonservatorium, København (1992)
  • Faglærerutdanning i musikk, Agder Musikkonservatorium (1991)

Arbeidserfaring:

  • 2012-dd: Førsteamanuensis, Institutt for rytmisk musikk, UiA
  • 1990-2012: Universitetslektor, Institutt for rytmisk musikk, HiA/UiA

Styreerfaring:

  • 2017-dd: Universitetsstyret, UiA
  • 2004-2015: Fakultetsstyret, Fakultet for kunstfag, UiA
  • 1995-2000: Instituttstyret, Musikkonservatoriet, HiA

1994-1996: Avdelingsstyret, Avdeling for kunstfag, HiA