0
Hopp til hovedinnhold

Fokusert, lyttende og målrettet

«Jeg har evnen til å løfte blikket og tenke strategisk og helhetlig. Jeg fortaper meg ikke i uvesentlige detaljer, men forsøker å fokusere på det som er målet og samfunnsoppdraget.»

Toril Borch Terkelsen

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg vil gjerne påvirke UiAs retning de neste fire årene. Vårt universitet skal utgjøre en forskjell, selvfølgelig ved at vi utdanner de beste studentene og driver med fremragende forskning som blir lagt merke til. Vi må imidlertid også være en kritisk stemme i samfunnsdebatten, både regionalt og nasjonalt. Her tror jeg vi har et forbedringspotensial.  Jeg har erfaring fra denne institusjonen helt fra vi ble en felles høgskole i 1994 og har således fulgt alle prosessene fra før vi ble et universitet og fram til i dag. Det har vært en rivende utvikling, og jeg vil gjerne være med å bidra til fortsatt utvikling de neste fire årene. 

Hva er de tre viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

 1. Bidra til at vi oppnår målet om at UiA skal være et fremragende universitet å studere og undervise ved. Vi kan forbedre oss når det gjelder å gjøre undervisningen mer relevant i forhold til de kravene samfunnet stiller til de nyutdannede. Økt studentmedvirkning er viktig. Vi må høre på studentene og ta deres tilbakemeldinger på alvor. Studenter bør inn på alle styringsnivåer slik at deres stemme blir hørt. Som vitenskapelig ansatt er det viktig at man er tilgjengelig. Universitetet har ambisjoner om å bli fremragende på utdanning, og dette krever hardt arbeid. Vi har allerede lykkes med et Senter for fremragende utdanning (SFU) innen matematikkdidaktikk, og Institutt for helse -og sykepleievitenskaps arbeider nå for å få sitt SFU. Et annet eksempel på våre ambisjoner er etablering av Senter for læring og undervisning.
 2. Styrke profesjonsutdanningene. De har en særegenhet når det gjelder koblingen mellom teori og praksis. Jeg har fulgt profesjonsutdanningen helt siden vi ble én samlet institusjon og har sett den formidable utviklingen som har skjedd når det gjelder å utvikle kompetansen blant de ansatte. Det gjenstår imidlertid fremdeles en del for å få ansatte opp på professornivå. Det gjelder ikke minst kvinner. Her trengs et krafttak.
 3. Å ta vare på den akademiske forskningsfriheten og være kontaktsøkende og utadvendt i forhold til regionen.  Jeg tenker at vår samfunnskontrakt er at vi som institusjon skal være kritiske og stille spørsmål. Vi bør ikke først og fremst være et oppdragsinstitutt som utfører forskning på bestilling. Det er et press på norske utdannings- og forskningsinstitusjoner til å levere målbare, kortsiktige resultater.   Forskere må ha frihet til å tenke de lange tankene og stille de krevende, vanskelige spørsmålene, noe som betyr at forskere må ha mulighet til å organisere sitt arbeid slik at de får sammenhengende tid til forskning.  Vi bør ha et bredt syn på forskning, der det er rom for kunstnerisk virksomhet og et vidt spekter av forskningsmetoder.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Av personlige egenskaper har jeg evnen til å løfte blikket og tenke strategisk og helhetlig. Jeg fortaper meg ikke i uvesentlige detaljer, men forsøker å fokusere på det som er målet og samfunnsoppdraget. Samtidig har jeg evnen til å lytte til andre mennesker, ta inn ny kunnskap og nye perspektiver. Jeg forsøker å finne en passe blanding mellom å være diplomatisk og bestemt/ målrettet.

Utdanning:

 • Bachelor i sykepleie 1984
 • Embetseksamen i sykepleievitenskap 1993
 • PhD i psykisk helse 2010

Arbeidserfaring:

 • Arbeidet som sykepleier fra 1984- 1985 og fra 1986- 1990 på ulike avdelinger ved sykehuset i Arendal
 • Arbeidet som sykepleier og sykepleielærer for NORAD i Kairo fra 1985-1986
 • Ansatt ved Arendal Sykepleierhøgskole 1990, senere Universitetet i Agder til dags dato

Styreerfaring:

 • Vitenskapelig ansattrepresentant i Fakultetsstyret for helse -og idrettsvitenskap fra 1994-1997
 • Vitenskapelig ansattrepresentant i Høgskolestyret i Agder fra 1997-2003 (to perioder)

Vitenskapelig vararepresentant i Fakultetsstyret for helse - og idrettsvitenskap fra 2015- 2019