0
Hopp til hovedinnhold

Faglig og sosialt motivert

«Jeg er en faglig og sosialt motivert institusjonsbygger. Jeg er opptatt av å sette meg godt inn i stoff før jeg tar en beslutning.»

Ann Christin Eklund Nilsen

Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å være med på å påvirke utviklingen ved UiA. Universitetet i Agder er i stor vekst og mulighetene er mange. Samtidig er universitetssektoren underlagt politiske føringer som virker inn på hvordan vi kan utføre jobben vår. Universitetspolitikk engasjerer meg, og jeg ønsker å være med på å ta beslutninger om hvilken rolle UiA skal ta som kunnskapsinstitusjon.  

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

- Jeg er opptatt av å styrke universitetets samfunnsmandat som uavhengig kunnskapsutvikler og premissleverandør. Kvalitet i universitetssektoren handler hovedsakelig om god undervisning og god forskning. Vår oppgave er å utdanne studenter til å bli reflekterte, kritisk tenkende og samfunnsbevisste borgere. Dette er de fleste vitenskapelig ansatte brennende opptatt av. I hverdagen går likevel mye av tiden med til praktiske oppgaver som kommer av eksterne krav, bl.a. om nytteverdi. Det er klart at utdanningene vi tilbyr skal være nyttige og relevante, men vi må ikke glemme vår rolle som uavhengig og kritisk premissleverandør for kunnskap. Det bør derfor være gode kår for grunnforskning, nytenkning og faglig utvikling, både innenfor profesjonsutdanningene og disiplinutdanningene.

- Den andre saken jeg vil engasjere meg i er internasjonalisering. Det foregår mye godt arbeid med internasjonalisering på UiA, og dette er det viktig både å videreføre og å styrke. Det handler blant annet om hvordan vi tilrettelegger for internasjonal mobilitet blant ansatte og studenter, at administrative ordninger er tilrettelagt for internasjonalisering, og ikke minst, at internasjonale perspektiver gjenspeiles i undervisningen.  Jeg er opptatt av at internasjonaliseringen skal ha et formål og ikke kun være et mål i seg selv.

- Sist, men ikke minst, er jeg opptatt av at UiA skal være et godt sted å være, både for studenter og ansatte. For vitenskapelig ansatte betyr det at det bør være gode muligheter for faglig utvikling, at vi bør fremme kjønnsbalanse og mangfold, og at vi bør tilrettelegge for at ansatte skal ha sunne og gode arbeidssituasjoner.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er en faglig og sosialt motivert institusjonsbygger. Jeg er opptatt av å sette meg godt inn i stoff før jeg tar en beslutning. Det er viktig for meg å få frem ulike sider av en sak, og jeg er derfor grunnleggende opptatt av dialog. Samtidig er jeg ikke redd for uenighet. I universitetsstyret vil jeg være opptatt av å fremme de vitenskapelig ansattes sak. Jeg tror også at min erfaring fra ulike roller både på UiA og utenfor er en styrke.

Utdanning:        

  • Ph.D i sosiologi (UiA), 2017
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (UiB), 2004
  • Hovedfag i sosiologi (UiB), 2002

Arbeidserfaring:

  • Ansatt som førsteamanuensis og studieprogramleder for bachelorprogrammet i sosiologi
  • Har vært tilknyttet UiA siden 2005. Først i engasjement som timelærer og forsker, og siden som PhD-student, universitetslektor og instituttleder
  • Forsker i Agderforskning fra 2007-2017
  • Var bosatt i Kambodsja fra 2014-2017, der jeg bl.a. underviste på Paññāsāstra University i Phnom Penh

Styreerfaring:

  • Styremedlem i Sosiologforeningen Agder, 2011-2013
  • Vararepresentant i styret for Agderforskning, 2011-2012
  • Styremedlem i Åsane skolestyre og leder for Åsane skoles FAU 2010-2011

Styremedlem i Eplehagen barnehages eierstyre, 2007-2009