0
Hopp til hovedinnhold

Faglig engasjert og brenner for fellesskapet

Jeg er opptatt av kvalitet i alle ledd, hvor grunnlaget for å kunne oppnå dette er gjennom å styrke gode arbeidsforhold for de ansatte.

Hilde Lohne Seiler

Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg har lang fartstid ved UiA (siden 1994) som faglig ansatt, hvor jeg de siste fire årene også har hatt rollen som studieleder for studieenheten idrett og kroppsøving. Min erfaring som underviser, forsker og ikke minst faglig leder har gitt meg en bred kompetanse, samt har dannet et solid akademisk grunnlag jeg anser som en styrke dersom jeg skulle bli valgt.

- Jeg har god kjennskap til organisasjonen, og ser viktigheten av å styrke samarbeidet på tvers av og innad i fakultetene både på den faglige- og den teknisk- administrative siden.

- Jeg er opptatt av kvalitet i alle ledd, hvor grunnlaget for å kunne oppnå dette er gjennom å styrke gode arbeidsforhold for de ansatte.

- Jeg er opptatt av å sikre gode rammer for disiplin- og profesjonsutdanningene.

- I tillegg ser jeg viktigheten av å styrke samarbeidet mellom UiA og regionen, og legge til rette for synliggjøring av den faglige bredden av forskningsaktivitet på UiA.

- Sist, men ikke minst er jeg opptatt av å styrke forskningsbasert undervisning. Disse «fanesakene» anser jeg som svært viktige å ha fokus på fremover. Dersom jeg blir valgt, vil jeg forhåpentligvis få mulighet til nettopp det.

Hva er de tre viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

  1. Sikre gode rammer for disiplin- og profesjonsutdanninger
  2. Styrke samarbeidet med regionen og synliggjøre UiA`s forskningsaktivitet
  3. Styrke forskningsbasert undervisning

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er faglig engasjert, jeg «brenner» for fellesskapet, og jeg har gode samarbeidsevner.

Utdanning:

  • Ph.d. fra Norges Idrettshøgskole (disputerte 2016)

Arbeidserfaring:

  • Ansatt siden 1994, først som høgskolelektor den gang ved HiA, siden som universitetslektor og nå som førsteamanuensis ved UiA
  • Jobber ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring
  • De siste fire årene har jeg hatt kombistillingen som 50% studieleder ved studieenheten idrett og kroppsøving og 50% som førsteamanuensis (undervisning og forskning)

Styreerfaring:

  • Styremedlem og siden som styreleder ved Fagerholt barneskole
  • Styremedlem og siden styreleder ved Gimletroll idrettsklubb
  • Styremedlem ved Havlimyra ungdomsskole