0
Hopp til hovedinnhold

Engasjert og aktiv

«Vår forskning skal være internasjonalt anerkjent. Samtidig skal forskningen være gjenkjennbar i undervisningen og bidra til å holde utdannelsene våre relevante.»

Paul Ragnar Svennevig

Universitetslektor, Institutt for ingeniørvitenskap

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg stiller til valg for jeg ønsker å være med å videreutvikle UiA sin posisjon i undervisnings- og forsknings-Norge. Vi skal gjenkjennes som et attraktivt universitet å studere og arbeide ved - og som et samfunnsengasjert universitet, som deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

Studiekvalitet:

- Jeg ønsker at UiA skal gjenkjennes som et universitet med svært god studiekvalitet. UiA skal være et attraktivt sted å studere, og studenter som ønsker å søke seg til UiA skal vite at vi driver med arbeidslivsorientert og forskningsdrevet undervisning.

Forskningskvalitet:

-  Jeg ønsker at UiA skal være internasjonalt anerkjent som et universitet med svært gode forskere. Vår forskning skal være internasjonalt anerkjent. Samtidig skal forskningen være gjenkjennbar i undervisningen og bidra til å holde utdannelsene våre relevante.

Samfunnsengasjement:

- UiA skal være en aktiv deltaker i samfunnsdebatten og en pådriver for samarbeid med det offentlige og private næringslivet i regionen vår. Vi har et samfunnsansvar for å skaffe nye samarbeidsplattformer mellom akademia og regionen vår, gjennom forskning, undervisning og deltakelse i samfunnsdebatten. Her er UiA flinke, men vi bør bli enda flinkere og enda mer synlige regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg er en engasjert person, som ønsker å gjøre det jeg kan for at universitetet skal bli det universitetet jeg skisserer gjennom de sakene jeg ønsker å arbeide for. Jeg har bred arbeidserfaring og erfaring fra styrer og foreninger som gjør at jeg vet hva det vil si å jobbe mot mål ved å være et aktivt styremedlem.

- Jeg har god kontakt med andre institusjoner i den akademiske verden; jeg er søknadsevaluator for NFR, jeg er med i rådgiverpaneler for NOKUT og er jevnlig sensor ved andre institusjoner som NTNU, USN og HiØ.

Utdanning:

 • 2018: Veiledningspedagogikk, Universitetet i Agder
 • 2014 – 2016: Universitetet i Agder, MSc Bygg, sivilingeniør
 • 2010 – 2011: Universitetet i Agder, MSc Industriell økonomi og teknologiledelse (55 studiepoeng)
 • 2008 – 2009: Universitetet i Agder, Basiskurs i Universitetspedagogikk
 • 2004 – 2007:  Høgskolen i Agder, Bachelor i ingeniørfag, Byggdesign
 • 2003 – 2004: Høgskolen i Agder, Forkurs
 • 1993 – 1994: Blakstad Videregående Skole, VK II, Tømrerfaget
 • 1992 – 1993: Blakstad Videregående Skole, VK I, Tømrerfaget
 • 1991 – 1992: Sørlandets Tekniske Fagskole, Grunnkurs Hovedbyggfag

Arbeidserfaring:

 • 01.2018 – 06.2018: Fagskolen i Kristiansand. Stilling: Lektor, 15 %-stilling
 • 04.2017 – dd: Universitetet i Agder. Stilling: Universitetslektor
 • 04.2017 – dd: Universitetet i Agder. Stilling: Seksjonsleder, Bygg
 • 08.2016 – 06.2017: Fagskolen i Kristiansand. Stilling: Lektor, 15 %-stilling
 • 01.2009 – 03.2017: Universitetet i Agder. Stilling: Studiekoordinator, BSc Byggdesign
 • 01.2008 – 03.2017: Universitetet i Agder. Stilling: Overingeniør
 • 08.2007 – 01.2008: PK Entreprenør A/S. Stilling: Byggeplassingeniør
 • 06. 2000 – 08.2003: Block Watne A/S, Aust – Agder. Stilling: Tømrer, Tømrerbas
 • 06. 1994 – 05.2000: Trond Haugseth/Haugseth bygg A/S. Stilling: Tømrerlærling, Tømrer

Styreerfaring:

 • 2018 – dd: SiA styret, varamedlem
 • 2016 – dd: Grimstad Næringsforening, Styremedlem
 • 2014 – dd: Betongnettverk for Universiteter og Høgskoler, Leder
 • 2006 – 2007: Høgskolen i Agder, Fakultet for Teknologi, medlem av Fakultetsstyret
 • 2006 – 2007: Høgskolen i Agder, medlem Studentparlamentet