0
Hopp til hovedinnhold

Allsidig og løsningsorientert

«Jeg har interesse for samarbeid på tvers av sektorer, jeg er løsningsorientert og liker å sette meg inn i større strukturer opp imot konkrete problemstillinger.»

Inger Margrethe Stoveland

Seniorrådgiver, Leder Fluks – senter for ung kunst og kultur, Fakultet for kunstfag

Hvorfor stiller du til valg?

- Jeg mener UiA er en av de viktigste og mest sentrale institusjonene for bygging av en styrket Sørlandsregion i årene fremover. I Universitetsstyret møtes interne og eksterne i arbeidet med å styrke virksomhetens relasjoner kombinert med videreutvikling av en solid forskning og utdanning. Og når regionen nå står overfor en spennende periode med både kommune- og fylkessammenslåinger, kan UiA som et ungt universitet, men en tung kompetansebærer, utgjøre en vesentlig forskjell i hvordan regionen utvikler seg.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

Administrasjon av tverrfaglig aktivitet og prosessorientert læring:

- Det er stor vilje ved UiA for å være en utdanningsinstitusjon for fremtiden. I tråd med dette finnes et behov for ytterligere tilrettelegging av interne infrastrukturer som kan bære tverrfakultære forsknings- og utdanningsprogram. Det er et økende behov for at sentrale forsknings- og utdanningsmiljø ved UiA kan utvikle nye prosjekt administrert på tvers av fakultetene. Gjerne basert på tendenser og problemstillinger fra regionen.

Fleksibel organisasjon:

- Jeg har vært heldig som i min tid ved UiA har fått arbeide administrativt og faglig både med prosjekter internt på UiA, men også med å etablere forbindelser med eksterne nettverk og prosjekt. For å kunne yte som en reell kompetansebærer i Sørlandsregionen må vi arbeide for at UiA blir en institusjon som evner å vende seg raskt, og koble seg på andre organisasjoners prosjekt og satsninger.

Kommunikasjon og samhandling:

- Videre satsning på forskning, utdanning og relasjoner krever også en utvikling av kommunikasjonen mellom administrative og vitenskapelig ansatte ved UiA. Både bevisst kompetansebygging og formidling av eksisterende ressurser er svært viktig i dette arbeidet. Vi må mobilisere for å bygge ned barrierer som ennå kan oppleves mellom fakultetene, mellom administrasjon og vitenskaplige, ledelse og grasrot.

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Jeg har en allsidig bakgrunn både gjennom utdanning og karriere som særlig har fått blomstre i løpet av mine seks år i administrasjonen på Fakultet for kunstfag, og som leder for Fluks - Senter for ung kunst og kultur. Jeg har hovedfag i Allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen kombinert med et post.graduate diploma i Arts Management fra England, og har arbeidet bredt i kulturlivet i perioden før jeg kom til UiA. Jeg har interesse for samarbeid på tvers av sektorer, jeg er løsningsorientert og liker å sette meg inn i større strukturer opp imot konkrete problemstillinger, og ikke minst blir jeg svært motivert av nye utfordringer og erfaringer.

Utdanning:

 • Post Graduate Diploma fra Anglia Ruskin University iCambridge, England 2003
 • Cand. Philol fra Universitetet i Bergen, 2002              
 • Cand. Mag Universitetet i Oslo, 1998
 • Årsstudium i mediekommunikasjon, Gimlekollen Mediesenter, 1994

Arbeidserfaring:

 • 2014-    : Leder for Fluks - Senter for ung kunst og kultur, Fakultet for kunstfag, UiA (Seniorrådgiver, tidligere prosjektleder)
 • 2013-2014: Førstekonsulent, Trafo / Cultiva Ekspress, Fakultet for kunstfag, UiA
 • 2012-2014: Rådgiver kulturformidling, film og scenekunst, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 • 2009-2012: Kulturrådgiver, Bjørgvin bispedøme
 • 2005-2009: Daglig leder, Stiftelsen Jo Strømgren Kompani
 • 2006: Daglig leder, Hauge-Tveitt jubileet 2008 A/S
 • 2004-2005: Programassistent og informasjonsmedarbeider, Festspillene i Bergen
 • 2001: Ansvarlig redaktør / økonomiansvarlig, tidsskriftet Prosopopeia.

Styreerfaring:

 • Styremedlem i Lillesand SV, 2. kandidat på SVs liste i Lillesand for valget i 2019.