0
Hopp til hovedinnhold

Åpen, tydelig og engasjert

«Jeg er en åpen og tydelig person med et stort engasjement for UiA som arbeidsplass og som institusjon»

Ingrid Susanne Andersen

Seniorrådgiver, Studieavdelingen

Hvorfor stiller du til valg?

- UiA er en svært spennende institusjon, både som regional aktør og som kunnskapsbedrift. Jeg motiveres av alt som har skjedd etter at UiA fikk universitetsstatus, og jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å delta i den videre utviklingen, hvor UiA skal finne sin posisjon nasjonalt og internasjonalt. Mine erfaringer med analysearbeid på institusjonsnivå tenker jeg kan være en nyttig bakgrunn for å tenke helhetlig og til at jeg kan representere gruppen jeg stiller til valg for på en god måte.

Hva er de tre viktigste sakene du vil arbeide for i de neste fire årene?

God balanse mellom ressursprioriteringer til kjernevirksomhet og nye satsninger

- I arbeidet med analyser på institusjonsnivå har jeg fått relativt god forståelse for bredden i fagporteføljen. Jeg ønsker å jobbe for at vi sikrer god kvalitet og ressursprioriteringer til utdanningsområdene som er basisen i vår virksomhet, samtidig som vi har noen satsninger hvor vi ønsker å være i front. Fokus på kjernevirksomheten vår og tettere sammenheng mellom utdanning og forskning vil være viktig.

Sterkere satsning på etter- og videreutdanning

- Teknologisk utvikling medfører at det stilles stadig høyere krav til kompetansepåfyll og omstillingsevne for ansatte i de fleste yrker. Jeg mener det er viktig at UiA tar en ledende posisjon på etter- og videreutdanningsfeltet.  Det betinger at vi som organisasjon er rustet til å ta den delen av samfunnsansvaret som påligger oss som utdanningsinstitusjon, slik at vi følger opp utviklingsavtalen med KD som peker på at UiA skal være en viktig aktør på livslang læring.

Kompetanseutvikling

- Oppdatert og framtidsrettet kompetanse i administrasjon vil være viktig for at vitenskapelige ansatte kan få tilstrekkelig støtte til å levere både på utdannings- og forskningsfeltet.  Jeg er opptatt av at vi må være framoverlente og ambisiøse, og bruke ressursene smart og legge til rette for samarbeid både internt og eksternt.

Hvilke egenskaper og kompetanse har du som gjør at dine kolleger bør stemme på deg?

- Siden jeg begynte å arbeide ved UiA har jeg hatt ansvar for å framskaffe informasjon og beslutningsstøtte for ledelsen i ulike saker; i hovedsak utdanning, men også innen økonomi og samspillet mellom utdanning og forskning.  I arbeidet mitt har jeg fått utvidet forståelse både for institusjonsperspektivet og fakultetsperspektivet.  Jeg er opptatt av at vi som institusjons skal tilstrebe kunnskapsbaserte diskusjoner og en helhetlig tilnærming til enkeltsaker. Jeg er en åpen og tydelig person med et stort engasjement for UiA som arbeidsplass og som institusjon!

Utdanning

  • Siviløkonom fra Høgskolen i Agder, 1996
  • Master of Management fra BI,  2011

Arbeidserfaring

  • 2012: -Seniorrådgiver i Studieavdelingen ved UiA
  • 2004 – 2011: Foreleser ved BI Kristiansand
  • 1999 – 2001: Rådgiver i Consilio
  • 1996 – 1999: Investeringsanalytiker i SND Invest

Eventuelt

  • 2016 - : Ansattrepresentant i Ansettelsesråd for teknisk-administrativt ansatte
  • 2017- : Medlem i Ekspertgruppen STAR (datavarehus forvaltet av Unit)