0
Hopp til hovedinnhold

Valg ved UiA

Studentvalgene våren 2020

Studentene ved UiA velger våren 2020 sine representanter til fakultetsstyrene/styret for lærerutdanningene og til Studentparlamentet. De to valgene holdes samtidig.

Se utlysningsteksten her

Viktige datoer

  • 04. mars – 25.mars: Frist periode for å fremme kandidater
  • 25.mars kl. 14.00: Frist for å klage på manntallet
  • 22. april kl. 10.00 – 29. april kl. 14.00: Valgperiode, elektroniske valg

Mer om valgene? Se nettsidene til STA (Studentorganisasjonen i Agder)

Styrevalg våren 2020

Valgkretsen for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger velger våren 2020 sin representant til Universitetsstyret.

Se utlysningsteksten her

Viktige datoer

  • 28. april – 12. mai kl. 14.00: Forslagsperiode kandidater
  • 12. mai kl. 14.00: Klagefristen på manntallet går ut
  • 26. mai kl. 10.00 – 3. juni kl. 14.00: Valgperiode, elektronisk valg