Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Ansatte ved Grim skole løper i skolegården, foto

Sprer kompetanse over hele Sørlandet

Årlig utdannes det samlet rundt 1200 lærere, sykepleiere, ingeniører og personer innen økonomi og administrasjon ved UiA. Mange får jobb i regionen.

Mange studenter fra de fire største utdanningene ved UiA får jobb på viktige kompetansearbeidsplasser i regionen.

Vi har besøkt Grim skole i Kristiansand, Mandal sykehjem, Agder Energi nett i Arendal og NAV-kontoret i Flekkefjord, som alle fire har store innslag av tidligere studenter fra UiA.

Sterk tilknytning til UiA

Marie Louise Olsen, adjunkt ved Grim skole, portrettfoto

32 lærere kommer løpende i full fart mot fotografen. Vi ble advart om antallet på forhånd. På Grim ungdomsskole i Kristiansand har nemlig de fleste i lærerstaben utdanningsbakgrunn fra UiA. To av dem er Monica Angell Sønsterudbråten (40) og Marie Louise Olsen (38). De er adjunkter med tilleggsutdanning og har jobbet på Grim siden henholdsvis 2002 og 2004.

– Det er verdens beste jobb, slår Marie Louise fast. Begge startet den høyere utdannelsen sin på engelsk grunnfag og fulgte siden opp med lærerutdanning.

– Studiene formet meg som menneske. På lærerskolen var vi en klasse på 25 som gikk sammen i tre år, det skaper et spesielt samhold. Jeg fikk også mye utbytte av et utvekslingsopphold i Australia, sier Marie Louise.

"

"På lærerskolen var vi en klasse på 25 som gikk sammen i tre år, det skaper et spesielt samhold. Studiene formet meg som menneske."

" Marie Louise Olsen, adjunkt, Grim skole

Monica kom til Kristiansand fra Bodø. Etter studietiden ble hun værende på Sørlandet av flere grunner.

– Jeg fikk en god start med engelsk grunnfag der underviserne var drivende gode. Jeg kjente få, men fikk fort venner blant de andre studentene. På hybelhuset til Studentsamskipnaden i Agder fikk jeg ikke bare studentbolig, men også kjæreste. I dag er vi gift og har to barn, sier hun.

Nå er kollegene i gang med videreutdanning på UiA. Monica med norsk årsstudium og Marie Louise med veiledningspedagogikk.

– Det er fint å kunne bygge på med relevant kompetanse. Jeg ser frem til å ta imot og veilede mange lærerstudenter fra UiA fremover, sier Marie Louise.

Stor betydning for faglig utvikling

– Kom igjen, smil! 15 sykepleiere poserer for fotografen foran Mandal sykehjem. De arbeider i Mandal kommune og har sykepleierutdanning fra UiA. Sandra Gundersen fullførte studiet i 2016.

– Først var jeg sommervikar her, så arbeidet jeg her under studiet, og etter en periode som sykepleier i Marnardal kommune, har jeg fått fast stilling her i Mandal, sier hun.

13 av de 15 har sin grunnutdanning fra UiA, og halvparten av dem har etter- og videreutdanning fra UiA. En av disse er Rut Hovd Olaisen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Mandal kommune. Hun har sin grunnutdanning fra Trondheim, men etter at hun flyttet til Mandal har hun tatt en master i alderdom 

og helse, samt videreutdanning i psykisk helse og demens hos eldre. Olaisen trekker frem viktigheten av den sterke koblingen til universitetet.

– Vi har studenter i praksis, våre sykepleiere får hospitere og vi har et tett samarbeid med UiA om fagdager. Vi blir også involvert i forskningsprosjekter. Samlet har dette stor betydning for vår faglige utvikling, og tilbudet vi gir til eldre.

Ansatte ved Mandal sykehjem, foto

Disse er sykepleiere i Mandal kommune og har alle utdanning fra UiA. Fra venstre: Turid Sneve, Astrid Gjertsen, Silje Skeie, Lise Udø, Lilli Ann Aanensen, Hanna Linga Torland, Anne Larsen, Rut Hovd Olaisen, Sissel Beate Frigstad, Inger Lise Skoie, Anne Katrine Sandnes Ebitu, Sandra Gundersen, Hanne Kråkeland, Christin Eriksen Moland og Camilla Skimten.

Fra flyktning til flyktningrådgiver

Det plinger i en klokke og nok en person går fram til skranken på NAVkontoret i Flekkefjord. Her er det mennesker på jobbjakt, flyktninger med opplæringsbehov og personer som er avhengige av sosiale ytelser.

– Vi har generelt et lavt utdanningsnivå her i Lister-regionen. Derfor er vi er glade for å ha en dør inn til UiA med mange grunnutdanninger og aktuelle etter- og videreutdanninger, sier Jessie Paulsen, NAV-leder i Flekkefjord. 

"

"Jeg er veldig glad for dørene utdanningen har åpnet."

" Eyassu Boku, programrådgiver i flykningtjenesten

Rekrutteringsrådgiver Siri Modalsli Kongevold er en av de mange NAV-ansatte her med utdanningsbakgrunn fra UiA. Hun fullførte bachelorgraden i arbeids- og velferdssosiologi i 2014. Nærheten til UiA gjorde at hun utdannet seg i voksen alder.

– For meg som har familie og barn var det avgjørende at jeg kunne pendle til universitetet. Jeg er veldig glad for å ha fått en jobb i lokalmiljøet hvor jeg kan bruke min kompetanse, sier hun. 

Kollegaen Eyassu Boku er programrådgiver i flyktningtjenesten ved NAV Flekkefjord og kom til Norge som flyktning i 2009. Han hadde bachelorutdanning fra hjemlandet og har tatt master i global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA.

– Jeg ble godt kjent med regionen etter studietiden, og det var naturlig å søke jobb her etter studiene. Jeg er veldig glad for dørene utdanningen har åpnet, sier Boku.

Nav Flekkefjord, ansatte, gruppebilde, foto

NAV Flekkefjord. Foran fra venstre: Rita Tårnes, Bente Tjørsvaag, Siri Modalsli Kongevold, Helga Senland. Bak fra venstre: Sylvi Karlsen, Christian Shellunts-Berg, Mirjana Radmanovic, Eyassu Boku og Jan Ulgjell. De har alle utdanning fra UiA.

Tilbake til Sørlandet

Agder Energi (AE) er en av Norges største vannkraftprodusenter, med visjon om å være et ledende konsern innen fornybar energi.

"

"Vi er avhengig av høy kompetanse hos våre ansatte, og relasjonen til UiA er viktig for oss."

"

– Det beste er at universitetet er lokalisert i nærheten slik at vi kan ha tett kontakt, sier HR-rådgiver Kirsti Lie.

Mange UiA-studenter har sommerjobb på AE og noen skriver sin bachelor- eller masteroppgave tilknyttet konsernet. Elkraftingeniørene Rim Abu-Sneimeh (40) og Camilla Levinsen (30) arbeider hos Agder Energi Nett og begge har bachelorgrader i fornybar energi fra UiA.

Ansatte ved Agder Energi, foto

Elkraftingeniører ved Agder Energi Nett: Camilla Levinsen, Trond Arild Reiersølmoen, Frank Huset, Cato Iddeland, Rim Abu-Sneimeh, Thomas Klungland og Ruben Hodnebrug har alle ingeniørutdanning fra Universitetet i Agder.

– Utdannelsen har gitt meg mulighet til å jobbe i et firma med store utviklingsmuligheter og stort mangfold, sier Abu-Sneimeh.

Hun flyttet til Norge fra Jordan for 13 år siden. I 2013 fikk hun jobb i AE Nett, og i oktober blir hun avdelingsleder i teknisk avdeling. Camilla Levinsen (30) fra Grimstad jobber med nettstrategi, analysearbeid og forskningsprosjekter innen fornybar energi.

– Bachelorgraden gav meg nødvendig kompetanse innen matte, fysikk og elkraftfag. Jeg fikk en bred forståelse av energi, sier Levinsen, som har master i elektriske energisystemer fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Som UiA-student fikk hun sommerjobb i Agder Energi etter at firmaet hadde holdt en presentasjon på universitetet.

– Det betydde mye å få praksis fra en relevant bedrift. Etter mastergraden vurderte jeg Oslo, men nærheten til familien og mulighetene i Agder Energi gjorde at jeg flyttet tilbake til Sørlandet.