0
Hopp til hovedinnhold

Med Paracet i pennalet

Ungdom opplever mer smerte enn tidligere, og mange tar problemene med seg inn i voksen alder. To UiA-prosjekter jobber for å finne ut mer.

Har du vondt noe sted? Sovet dårlig, kanskje? Er plagene så store at du har kansellert planene dine i dag? Det finnes en app for sånt.

Våren 2018 har 77 elever på videregående skoler i Kristiansand testet ut en mobil-app kalt ICanCope with pain. Brukerne blir loset gjennom registreringen av hvordan de opplever smerter, søvn, humør, fysisk aktivitet og energinivå.

Erik Grasaas, foto

Erik Grasaas er stipendiat på Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA. Foto: Walter N. Wehus.

– Langvarige smerter er ubehagelig, men har sjeldent opphav i en underliggende medisinsk tilstand. Ofte handler det om ting som stress og press, og arter seg som vondt i magen, hodepine og lignende. Så hvordan skal vi tilnærme oss det? spør Erik Grasaas.

Han er stipendiat på Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA. Testingen av iCanCope with Pain, som Grasaas har tilpasset fra en canadisk app, er en del av doktorgradsarbeidet hans.

– Apper som dette fjerner ikke smertene plutselig. Gjennom appen får ungdommene hjelp til å identifisere negative tanker, og de får gode redskaper til å mestre smertene. Det handler mer om hvordan man tar det enn hvordan man har det, sier Grasaas.

Mer stress, press og forventninger

Kristin Haraldstad, foto

Kristin Haraldstad er førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA. Foto: Walter N. Wehus.

Undersøkelser viser at nordmenn har mer smerter enn andre land. Det er en av de vanligste årsakene til sykemelding og uføretrygd blant voksne. Smerter i rygg og nakke slår til og med hjertesykdommer og kreft som den viktigste årsaken til såkalte helsetapsjusterte leveår. Dette er en internasjonal standard for å måle nedsatt livskvalitet som følge av sykdom og ulike lidelser.

For barn og unge begynner ofte smertene i puberteten, altså i 12-13-årsalderen. Ungdomsundersøkelsen Ungdata, som har blitt gjennomført siden 2010, viser at hver fjerde ungdom mellom 14 og 19 år har hodepine mange ganger i uken.

– Dette er bekymringsfullt. På en måte er det litt rart, siden Norge skal være verdens lykkeligste land. Men det kan se ut som at de unge føler mer stress, press og forventninger, både på sosiale medier og på skolen, sier Kristin Haraldstad.

Hun er førsteamanuensis på Institutt for helse- og sykepleievitenskap, og medlem av forskningsgruppen HEIFA, som ser på helsefremming i et familieperspektiv. Haraldstad var blant annet med å utvikle Kidscreen, et skjema som fortsatt er det mest brukte i Europa for å måle livskvalitet for barn.

– Vi vil ikke sykeliggjøre ungdom som har smerter, for det er ikke uvanlig i seg selv å ha vondt noe sted når man er ung. Men det er viktig at de som har smerter blir møtt på en god måte. Vi ser at ungdommer ofte ikke vet om andre løsninger enn å ta en smertestillende, sier Haraldstad.

Økt press på ungdom

HEIFA har jobbet med ungdom og smerter siden 2013, og Haraldstad forteller at problemstillingen er velkjent blant helsesøstre og lærere på ungdomsskoler i Agder. Jentene sliter mer enn guttene.

– Det er flere jenter som rapporterer smerteplager og andre psykososiale helseproblemer. Det kan se ut til at jenter føler mer press generelt, og de scorer også dårligere enn gutter når det gjelder selvfølelse, sier Haraldstad.

Hun mener samfunnet bidrar til denne utviklingen gjennom et økt kroppspress, mer press rundt skoleprestasjoner og et press om å være vellykket på sosiale medier. Dette kan gi  ungdommene, og særlig jentene, en følelse av å ikke være gode nok.

Haraldstad forteller at det kan være at ungdom skylder på fysiske smerter når problemet egentlig er mer sammensatt. For noen kan det være mer sosialt akseptert å ha det vondt enn å si at de føler seg stresset, ensomme eller lei seg.

50 prosent mindre vondt

Forskerne ser at mange unge tar med seg smerteplagene inn i voksen alder, og er opptatt av å forebygge slik at smertene ikke blir et langvarig problem.

Appen iCanCope with Pain kan ligne på en av mange smerte-apper som er tilgjengelig i nettbutikkene til både Apple og Google. Forskjellen er at appen Erik Grasaas bruker i sin studie er forskningsbasert.

– Flere studier viser at apper og webbaserte løsninger av denne typen kan redusere smerten til brukeren med 50 prosent. Men dette gjelder altså apper som er utviklet i samarbeid med helsepersonell og som er basert på forskning. Stort sett er ikke disse tilgjengelig for allmenheten ennå, sier Grasaas.

Nå er to forskningsprosjekter dedikert til problemet. Erik Grasaas og hans smerte-app er ett av dem. Det andre er doktorgradsprosjektet til Hilde Timenes Mikkelsen. Hun skal følge 800 elever i Agder-fylkene og i Oslo og Akershus over to år, og se hvordan smerter påvirker livskvaliteten over tid. Studien skal også involvere foreldrene, og starter høsten 2018. 

Ekspertenes råd mot smerter

  • Vær aktiv. Hvis du kan, ikke la smertene hindre deg i å leve livet ditt som planlagt.
  • Spis og drikk. Mange hopper over frokosten og glemmer å drikke vann gjennom dagen. Dette kan føre til både hodepine og magesmerter.
  • Legg tablettene igjen hjemme. Om du tar smertestillende piller over tid, kan medisinen i seg selv føre til hodepine.
  • Sov mer. Mange unge sover for lite, dette kan særlig føre til hodepine.
  • Legg vekk telefonen. Det er lurt å ikke være tilgjengelig hele tiden.
  • Slapp av. Yoga og avslapningsøvelser kan hjelpe til å løse opp spenninger i kroppen.
  • Snakk om det. Selv om det er svært vanlig, tror mange at de er alene om å oppleve smerter. Du kan for eksempel snakke med helsesøster, terapeut eller foreldre.

Dette er råd mot generelle smerter uten noen åpenbar sykdomsårsak, som for eksempel hodepine. Mistenker du at smertene henger sammen med noe alvorlig, bør du oppsøke lege.

Kilde: HEIFA.