Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Handelshøyskolen ved UiA har rykket opp i eliteserien

Handelshøyskolen ved UiA har blitt invitert inn i et eksklusivt nettverk av handelshøyskoler over hele verden. Den 21. februar 2019 ble fakultetet akkreditert av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

– Jeg vil gratulere UiA med denne viktige milepælen. Dette er en anerkjennelse av det langsiktige arbeidet med internasjonalisering ved Handelshøyskolen ved UiA, og deres vektlegging av kvalitetsarbeid i alle ledd. En slik akkreditering har stor betydning for institusjonen, studentene og de ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– En anerkjennelse

For å bli akkreditert av AACSB kreves det blant annet en grundig ekstern gjennom-gang av handelshøyskolenes undervisning, doktorgradsprogrammer, forskning, finansiering og samarbeid med nærings-livet. I tillegg til en omfattende dokumentering av hva Handelshøyskolen ved UiA driver med, har det vært to besøk fra AACSB for å forsikre seg om at ting er som handelshøyskolen sier.

– Jeg opplever at vi har mange dyktige forelesere og forskere rundt oss, som virkelig er opptatt av at vi etter fem år skal sitte igjen med mye kunnskap og et vitnemål vi kan være stolte av. Denne akkrediteringen blir en anerkjennelse av dette. I tillegg medfører prosessen at Handelshøyskolen ved UiA hele tiden må utvikle seg for å forsvare akkrediteringen. Dette tjener vi studenter på, sier Kristina Ågedal, masterstudent i regnskap og revisjon.

Etter akkrediteringen i februar 2019 har Handelshøyskolen ved UiA tatt nye grep for å videreføre den positive utviklingen. Kvalitetsstemplet har også vært en døråpner for nye internasjonale samarbeid.

– Det har vært en meget positiv respons fra våre nåværende partnere, med invitasjon til å delta i videre samarbeid og nye nettverk. Vi får også henvendelser fra aktuelle nye og spennende partnere på grunn av at vi nå er akkreditert, sier lederen for fakultetet, dekan Kristin Wallevik.

Viktig for studentrekruttering

 Medlemskapet i AACSB åpner dørene for spennende samarbeid verden over. Mange institusjoner har krav om at deres samarbeidspartnere må være akkrediterte. Arbeidet er ikke over ved oppnådd akkreditering i 2019, men må fornyes hvert femte år. Fra før av er det kun BI som er akkreditert i AACSB i Norge. Handelshøyskolen ved UiA har nå for alvor tatt steget opp i eliteserien blant norske handelshøyskoler.

– For Handelshøyskolen ved UiA betyr det mye for fremtidig rekruttering av både studenter og ansatte, og videre samarbeid med anerkjente partnere. Det vil også bety mye for våre doktorgradsstudenter og deres muligheter etter endt grad, sier førsteamanuensis Stina Torjesen, som har vært sentral i arbeidet.

– Vi opplever at studentene er stoltere av å studere hos os fordi vi jobber med å for-bedre deres utdanning. Flere har sagt at de er opptatt av denne akkrediteringen, og noen melder at de nå velger videre studier her på grunn av denne akkrediteringen, sier hun.

Mellom akademia og næringsliv

AACSBs visjon er at handelshøyskoler skal drive frem endring ved å dyrke en posisjon i krysningen mellom akademia og arbeidslivet. Handelshøyskolene skal gjøre mer enn bare å levere talent til bransjen. Et tett samarbeid med næringslivet er viktig, for å skape kunnskap og nye ideer.

AACSB er opptatt av at handelshøyskolene skal kunne gi et tilbud til sine studenter gjennom hele deres karriere. Derfor er Handelshøyskolen ved UiA med som en av pilotene i UiAs Alumni-satsing. Målet med alumniordningen er å holde kontakt med tidligere studenter, og å arrangere faglige treffpunkter for uteksaminerte studenter.

Slik kan Handelshøyskolen ved UiA dele kunnskap og knytte tettere bånd til sine alumner. Nå er første milepæl nådd, men arbeidet mot neste vurdering av akkrediteringen er i gang.

– Vi arbeider med planleggingen av reakkrediteringen, der vi jobber med de tilbakemeldingene komiteen gav oss i denne første godkjenningen. En slik akkreditering er en kontinuerlig og langsiktig prosess, med krav om stadige forbedringer, sier Wallevik.