Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Felles ønske om flere møteplasser

Nyutdannede søker etter drømmejobben, og næringslivet søker drømmekandidaten. Men hvordan finne hverandre? 

Paneldebatt med alumner
Mats Winther Maltby (til høyre) i samtale med alumnene (f.v.) Sindre Øvergård Næss, Helene Vedal, Stian Westbye og Jakob Mæland.

Det siste halvannet året har studenter i stor grad har vært isolert fra medstudenter og hatt redusert anledning til å komme i direkte kontakt med mulige arbeidsgivere. Hvordan får man drømmejobben når muligheten for å utvikle relevante nettverk har vært så begrenset?

Teft for næring er en møteserie hvor UiA Alumni sammen med Agdering, Arendal Næringsforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker å utfordre det etablerte for å sammen se utviklingsmuligheter for regionen. Teft for Næring har som mål å gi faglig innsikt som er nyttig både for studenter, nyutdannede og mer erfarne i næringslivet. Første treff i serien måtte foregå på nett på grunn av pandemien, men den 19. oktober kunne det endelig arrangeres treff med fysisk oppmøte. Tema denne gang var arbeidslivet post pandemi. Hvordan har unge nyutdannede erfart arbeidsmarkedet på Agder under pandemien, og hvordan vurderer de fremtidsutsiktene? For de etablerte virksomhetene er det viktig å være attraktiv for å sikre seg arbeidskraft og tiltrekke seg talenter. Unge nyutdannede og virksomheter fra regionen ble invitert til å møtes og drøfte felles utfordringer for å se etter gode løsninger. 

KPMG og PwC sponset med mat og drikke, og kommunikasjon-alumn Mats Winther Maltby, Event Director ved TedX Arendal, var konferansier og ledet de fremmøtte gjennom programmet.

Lene Marie Tønnesen fra UiA Karriere startet med en presentasjon hvor hun viste tall fra kandidatundersøkelsen og bedriftsundersøkelse til NAV som kunne fortelle litt om Agder sammenliknet med resten av Norge, både før og etter pandemien. Hun fortalte om hvilke bekymringer studenter som henvender seg til UiA Karriere ofte har når de nærmer seg slutten av studiene, og skal ut i arbeidslivet. Hun kom også med tips til hva nåværende studenter kan gjøre for å lette overgangen fra student til arbeidstaker.

Engasjement utover selve studiet betyr enormt mye

At det er nyttig å engasjere seg i studietiden, enten det er form av i studieaktiviteter, verv eller relevante deltidsjobber var det også stor enighet om blant panelet som stilte opp for å gi innblikk i tidligere studenters og nyutdannedes erfaringer fra de siste årene. Alumnene Stian Westbye, Helene Vedal, Jakob Mæland og Sindre Øvergård Næss bidro alle med refleksjoner rundt egne erfaringer fra overgangen fra student til arbeidsliv. Til tross for til dels svært ulike erfaringer fra det å være student eller traninee under pandemien var alle enige om at engasjement utover selve studiet hadde vært svært viktig for å komme seg ut i arbeidslivet etter endte studier. Mer kontakt med arbeidslivet i løpet av studietiden i form av for eksempel praksisperiode er dessuten ettertraktet, og noe det ønskes mer av innen flere studier.

Håvard Bjorå fra JBU Eiendom, Gunn Marit Schjetne fra KPMG og Svein Buvik fra Gard overtok deretter stolene i panelet for å få frem arbeidsgiver-perspektivet. Tettere samarbeid med studentene og universitetet var et gjensidig ønske også fra dem. Arbeidslivet endrer seg hele tiden, og det ble reflektert rundt nye arbeidsformer og hva de som arbeidsgivere ser etter ved rekruttering. Det er ikke fagforståelse alene som er avgjørende. Som arbeidsgiver ønskes blant annet nysgjerrige, innovative lagspillere med digital kompetanse og kunnskap om bærekraft.

Etter engasjerende innlegg og refleksjoner var det tid for diskusjoner rundt bordene. Det ble blant annet diskutert hvordan fremtidens drømmejobb ser ut, og stikkord som fleksibilitet, tillitskultur, mangfold, samfunnsansvar og bærekraft ble løftet frem som særlig viktig. Og som det ble sagt fra flere hold: godt arbeidsmiljø trumfer alt.