Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aktiv linjeforening på Fakultet for humaniora og pedagogikk

Ved studiestarten 2020 var linjeforeninga Philosophias første arrangementer planlagt spredt utover de første ukene for ikke å presse kapasiteten til studentene eller universitetets kapasitet for å håndtere smittevern. Når det kort tid før studiestart ble klart at flere studieretninger ved fakultetet for humaniora og pedagogikk ikke kunne få tildelt faddere, så linjeforeningen dette som en mulighet til å bidra til en god studiestart for nye filosofistudenter.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Philosophia-styret. Fra øverst til venstre: Pr-og-arrangementsansvarlig- Carl William Hansen, Jon Bergan, leder- Ole Markus Nordhagen; Fra nederst til venstre: Anton Kildal Samuelsen, økonomiansvarlig- André Sundbø Olsen, og nestleder- Lars Erik Sandvik.
Philosophia-styret. Fra øverst til venstre: Pr-og-arrangementsansvarlig- Carl William Hansen, Jon Bergan, leder- Ole Markus Nordhagen; Fra nederst til venstre: Anton Kildal Samuelsen, økonomiansvarlig- André Sundbø Olsen, og nestleder- Lars Erik Sandvik.

Philosophia er linjeforeninga for filosofistudentene i Kristiansand. Deres visjon er å tilrettelegge for et inkluderende og faglig utfordrende miljø for filosofistudentene i Kristiansand. De jobber mot dette ved å holde flere arrangementer månedlig, både faglig og sosialt fokuserte.

- Som organisasjon ønsket vi at de nye filosofistudentene skulle få en best mulig start på studietiden sin og danne sosiale bånd med sine medstudenter fra første stund. Av den grunn besluttet styret å tilby omvisning på campus til de nye filosofistudentene ved studiestart. En nødvendig forutsetning for denne innsatsen var samarbeidsviljen til, og mellom fakultetet for humaniora og pedagogikk, fadderstyret og God Start-ledelsen, samt en sterk dugnadsånd fra filosofimiljøet ved UiA.

Parallelt med omvisningene holdt linjeforeningen stand, der de møtte de nye studentene og ga informasjon om planlagte arrangementer, generelle tips til studiestart og drøftet (blant annet) etiske problemstillinger med besøkende. For å sørge for muligheter for smittesporing registrerte de de omviste, spritet bordet hyppig og holdt mindre grupper for lett å kunne holde god avstand.

- Vi møtte i underkant av 100 nye filosofistudenter på stand og omvisning mandag og tirsdag. Vår erfaring er at mange av de nye filosofistudentene knyttet sosiale bånd med hverandre, og vi håper vi har bidratt til å tilrettelegge for at de nye studentene får en god start på studiet.  

Philosophias arrangementer er åpne for alle og er særlig rettet mot de som er filosofistudenter, de som er interesserte i filosofiske tema og problemstillinger og den øvrige studentmassen. Med andre ord er arrangementene både faglige, så vel som sosiale, og god arena for diskusjon av filosofiske problemstillinger og andre tema som er objekt for filosofisk refleksjon. Samtidig er dette også et godt sted for networking. 

- Ved siden av dette har vi også i anledning pandemien og vårens påbud om distansering opprettet ytterligere digitale kanaler, inklusive en blogg og en discord-server som kan anvendes for mindre publikasjoner og kommunikasjon studentene imellom, respektivt. 

stand filosofi

Philosophias stand, med The Trolley Problem demonstrert med trofast briojernbane og seigemenn.

De oppdaterer fortløpende deres arrangementsplan for høst-semesteret og kan følges på 

https://www.facebook.com/PhilosophiaUiA/

https://www.instagram.com/philosophia.uia/?hl=nb

https://philosophuia.wordpress.com/