0
Hopp til hovedinnhold

Lærerutdanningene UiA Alumni

Lærerutdanningene UiA Alumni er for alle som studerer eller har studert ved en av våre lærerutdanninger. 

UiA Alumni gir deg mulighet til å holde kontakt med tidligere medstudenter og holde deg oppdatert slik at vår forskning, utviklingsarbeid og kunnskap blir en del av din karriereutvikling.

Alumniarrangement

Velkommen til KH-Alumnikonferanse 17. november

En konferanse for deg som jobber i barnehage, grunnskole eller i videregående skole med kunstfag

Konferansen er gratis og åpen for alle som ønsker å være med uavhengig av hvor du er bosatt i Norge. Er du tidligere student hos oss, er du spesielt velkommen!

Vi ønsker å styrke båndene våre til praksisfeltet og gjennom denne alumnikonferansen vil vi både fortelle om vår forskning, invitere dere til etter- og videreutdanningskurs som er relevante for det dere underviser i og ta dere med inn i gruppesesjoner for den gruppen barn og unge du underviser. Gjennom møte med våre fagfolk vil vi inspirere deg til å bruke digitale virkemidler i kunst- og håndverkfagene i grunnskole og videregående opplæring, mens vi for deg som jobber i barnehage vil vise hvordan de tverrfaglige kunstfagene kan brukes i møte digitale verktøy.

Konferansen er digital og krever ingen forarbeid.