0
Hopp til hovedinnhold

Utdanningsprisen: – Gledelig og vemodig på samme tid

Jørn Hustad har sammen med avdøde Arne Leland innført flere undervisningstiltak for at sykepleierstudentene skal motiveres til egeninnsats og prestere bedre. Det har gitt resultater, og nå får de UiAs Utdanningspris 2017 for innsatsen.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetslektor Jørn Hustad får Utdanningsprisen for arbeidet som bidrar til at sykepleierstudentene på UiA er blant landets beste. (Foto: Ingrid Anthonsen)

Universitetslektor Jørn Hustad får Utdanningsprisen for arbeidet som bidrar til at sykepleierstudentene på UiA er blant landets beste. (Foto: Ingrid Anthonsen)

– Dette var en gledelig overraskelse og samtidig litt vemodig, sier prisvinner Jørn Hustad.

Universitetslektoren ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap fikk på UiAs jubileumsfest overrakt UiAs Utdanningspris av Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder.

Jørn Hustad (til venstre) og avdøde Arne Leland jobbet sammen for å motivere sykepleierstudentene ved Universitetet i Agder til egeninnsats. (Foto: Arkiv)

Jørn Hustad (til venstre) og avdøde Arne Leland jobbet sammen for å motivere sykepleierstudentene ved Universitetet i Agder til egeninnsats. (Foto: Arkiv)

– Prisen er en honnør for arbeidet som har vært gjort og en motivasjonsfaktor for deres og andre fagmiljø til å sette studentene i sentrum for alt undervisningsarbeid. Dette er en synlig anerkjennelse av betydningen av kompetanseutvikling i læring og undervisning, sa Eggen under utdelingen.

Prisen deles ut årlig til ett fagmiljø. Jørn Hustad mottok prisen på vegne av Arne Leland, seg selv og fagmiljøet for arbeidet knyttet til naturvitenskapelige emner i sykepleieutdanningen.

– Jeg gleder meg over at det vi har jobbet med har kommet til nytte for studentene, og det er hyggelig at arbeidet blir sett og anerkjent. Samtidig er det vemodig at Arne ikke får oppleve dette. Han var en raus, klok, hyggelig og faglig dyktig kollega. Heldigvis fikk han vite om nominasjonen før han gikk bort i mai, og gledet seg over den, sier Hustad.

Vellykkede undervisningstiltak

Jørn Hustad og Arne Leland utarbeidet sammen undervisningsopplegget som har bidratt til at sykepleierstudentene ved Universitetet i Agder (UiA) er blant landets beste.

– Utgangspunktet var at vi hadde flotte studenter, men mange måtte ta eksamen på nytt og opplevde dette som en stressfaktor. Vi har vært heldige og hatt positive ledere og koordinatorer som har gitt oss mulighet til å utarbeide tiltak, sier Hustad.

Undervisningstiltakene innebærer blant annet at studentene møter i mindre grupper, får tilgang til studentassistenter, får flere pensumrelevante oppgaver og innleveringer underveis.

Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning.

Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning.

– Hovedmålet er å motivere studentene til egeninnsats.  For å oppnå dette må lærerne bry seg, og vise at de brenner for det de underviser i. Det gjør en blant annet ved å bruke tydelig språk i undervisningen og danne relasjoner helt fra starten, sier Hustad.

Et annet viktig grep har vært å presentere læringsutbyttebeskrivelse og studiespørsmål for studentene helt i starten av semesteret.

– Vi ser at tydelig forventningsavklaring skaper gode rammer for studentenes videre arbeid, sier Hustad.

Gode eksamensresultater

Første semester i sykepleiestudiet består av anatomi og grunnleggende sykepleie. Spesielt anatomi har vært en snubletråd for mange studenter. Hustad og Leland innførte to eksamenskrav tidlig i semesteret; en multiple choice-oppgave og en gruppeoppgave, samt en prøveeksamen i plenum.

– På den siste oppgaven får studentene tilbakemelding fra studentassistenter som går på andre året, og som gir råd og tips til hvordan de kan svare bedre på eksamen, sier han.

I tillegg har instituttet skapt en Natvit-kafe der studentene kan treffe lærerne og diskutere fag i en mer uformell setting enn klasserommet.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) arrangerte den første nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi i desember 2016. Resultatene viser at strykprosenten på landsbasis var 22, mens den ved UiA Grimstad var 12 og i Kristiansand 10.

– Det viser at noe må ha virket. Det er vi veldig glade for, sier den takknemlige prisvinneren.