0
Hopp til hovedinnhold

Studiebarometeret: Praksis gir fornøyde studenter

Barnehagelærerstudenter og masterstudenter i "Innovasjon og kunnskapsutvikling" er de mest fornøyde på UiA, og topper nasjonal statistikk.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Samfunnsrelevans og god oppfølging er hovedgrunnene til at jeg er godt fornøyd med masterstudiet i Innovasjon og kunnskapsutvikling, sier Marthe Syvertsen.

- Samfunnsrelevans og god oppfølging er hovedgrunnene til at jeg er godt fornøyd med masterstudiet i Innovasjon og kunnskapsutvikling, sier Marthe Syvertsen.

Studiebarometeret viser at to studier ved Universitetet i Agder får nasjonal topprangering sammenlignet med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Studenter som tar "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning" gir studiet sitt en score på 4.8 mot nasjonalt snitt på 4.0. Masterstudenter på "Innovasjon og kunnskapsutvikling" gir også en score på 4.8, mot et nasjonalt snitt på 4.1. En av dem som har gitt poeng til innovasjonsstudiet er masterstudent Marthe Syvertsen.

– Jeg er veldig fornøyd med studiet fordi det oppleves relevant og gir meg kontakt med arbeidslivet. Vi har vært på mange bedriftsbesøk og i høst jobbet vi med et samskapingsprosjekt om utvikling av næringsplan for Grimstad kommune. Jeg har hatt praksisopphold hos forsikringsselskapet Gard i Arendal og skriver nå masteroppgave om Gard.

Marte gir også plusspoeng til studiet for små klasser og god oppfølging fra de ansatte.

– Vi blir sett på studiet. Det er viktig for trivsel og kvalitet, sier hun.

- Det inspirerer til videre satsing at studentene ved Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er fornøyde, sier Jørn Varhaug, dekan ved Lærerutdanningene.

- Det inspirerer til videre satsing at studentene ved Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er fornøyde, sier Jørn Varhaug, dekan ved Lærerutdanningene.  

Teori og praksis

"Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning" er for personer som arbeider som barnehageassistent og som ønsker å bli barnehagelærer. Studiet tas på deltid og studentene må jobbe i barnehagen under studiet.

– Det er svært tett kobling mellom teori og praksis i studiet, og studentene gir uttrykk for at de er veldig fornøyd, sier Jørn Varhaug, dekan ved Lærerutdanningene ved UiA.

UiA har igangsatt to kull "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning". Ett med opptak i 2015 som var fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet (KD), og ett kull i 2016 hvor finansieringen var delt mellom KD og UiA.

– Nå vurderer vi om vi skal starte et nytt kull fra høsten 2019, men vi har ikke avklart finansieringen enda, sier Varhaug.

– Det er interessant at begge disse utdanningene har tett kobling mellom teori og praksis. Fra erfaring og ut fra tallgrunnlaget i Studiebarometeret vet vi at studentene er opptatt av arbeidsrelevans i studiene. UiA-studentene mer fornøyd med praksisopplegget enn landsgjennomsnittet. Det inspirerer oss til å utvikle dette videre, både i strategiprosjektet Læring og utdanning for framtiden (LUF) og Samfunnsengasjement og nyskaping (SN), sier Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning ved UiA.

Flere i toppskiktet

Bachelorutdanningene i sykepleie i Kristiansand og Grimstad kommer også høyt på den nasjonale rangeringen. Det samme gjør bacheloren for dataingeniører og den femårige masteren for grunnskolelærere.

– Samlet sett ligger UiA godt plassert og studentene er jevnt over godt fornøyd med studieoppholdet her på UiA. Så er det alltid noen fag som kommer litt dårligere ut og der bruker vi tallgrunnlaget aktivt for å sette inn forbedringer, sier Eggen.

Nå i år kom Studiebarometeret omtrent samtidig som Underviserundersøkelsen. En spørreundersøkelse utført blant akademisk ansatte undervisere på universitet og høyskoler.

– Det er interessant når vi får tall fra begge sider av kateteret. De kan vi bruke til å lære mer og utvikle oss videre, sier Eggen.