0
Hopp til hovedinnhold

Utvikler nettundervisning i fremmedspråk

- Å undervise på nett er noe for seg selv. Utfordrende, og spennende. Det sier en gruppe faglærere i fremmedspråk fra universitetene i Tromsø, Bergen og Agder, samlet på UiA for å dele sine erfaringer.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SPRÅKUTVIKLERE: Fra venstre: Instituttleder Tale M. Guldal ved UiA, instituttleder Åse Johnsen fra UiB, førstekonsulent Ingvild Nilssen fra UiB, professor Beate Lindemann fra UiT, dosent Francine Alice Germaine Girard Lomheim fra UiA, senioringeniør Mauricio Omar Cifuentes fra UiAs IT-avdeling, rådgiver Jelena Larsen fra UiT, universitetslektor Michaela Kvamme fra UiB og førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad fra UiA.

SPRÅKUTVIKLERE: Fra venstre: Instituttleder Tale M. Guldal ved UiA, instituttleder Åse Johnsen fra UiB, førstekonsulent Ingvild Nilssen fra UiB, professor Beate Lindemann fra UiT, dosent Francine Alice Germaine Girard Lomheim fra UiA, senioringeniør Mauricio Omar Cifuentes fra UiAs IT-avdeling, rådgiver Jelena Larsen fra UiT, universitetslektor Michaela Kvamme fra UiB og førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad fra UiA.

Møtet på Campus Kristiansand tirsdag denne uka var et erfaringsdelingsmøte i et nettverk som siden høsten 2017 har gitt og utviklet videreutdanningstilbud for grunnskolelærere som underviser i fremmedspråk, men som ikke har den formelle kompetansen som kreves i dag.

Tilbudet er rent nettbasert og gis til lærere i tysk, spansk og fransk som en del av den statlige ordningen "Kompetanse for kvalitet" (KFK), finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Se også: Inspirerende å studere fransk ved UiA

Nye kompetansekrav for lærere

- Nye krav sier at grunnskolelærere som skal undervise i tysk, fransk og spansk må ha 30 studiepoeng på universitetsnivå på vitnemålet sitt. Ordningen som vi er en del av, bidrar derfor til å kvalifisere lærere som ikke har dette i dag, forteller leder Tale M. Guldal ved UiAs institutt for fremmedspråk og oversetting, som var vert for møtet.

Fokus på møtet var på ulike utfordringer og erfaringer ved det å undervise på nett, knyttet til både den språklige og den språkdidaktiske siden av arbeidet.

DELER ERFARINGER: Her forteller professor Beate Lindemann fra UiT om sine erfaringer med nettundervisning i tysk.

DELER ERFARINGER: Her forteller professor Beate Lindemann fra UiT om sine erfaringer med nettundervisning i tysk.

Dekker hele landet

Instituttlederen forteller at tilbudet, som startet opp i høst, har 63 studenter i alt, flest i tysk. Ansvaret er fordelt mellom de tre universitetene som er med, slik at Universitetet i Tromsø står for undervisningen i tysk, Universitetet i Bergen har undervisningen i spansk, og Universitetet i Agder står bak undervisningen i fransk

- I sum synes jeg vi har et fint antall lærere med. Jeg liker også tanken på at vi faktisk dekker hele landet. Vi har studenter som bor i Nord-Norge og studerer, og omvendt. Det er flott, synes jeg, sier hun.

Mest på nett

Møtet i Kristiansand var det tredje erfaringsutvekslingsmøtet mellom de tre siden planleggingen av ordningen startet i 2016. I tiden mellom møtene har de holdt kontakten – naturlig nok – via internett, e-post og telefon.

- Jeg synes vi har hatt god kontakt og en god dialog helt fra starten av. Og selv om det meste går via nettet, er det også fint å kunne møtes en gang imellom, slik som dette, sier studieprogramleder for fransk, førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad.

- Målet er selvsagt å bli bedre hele tiden. Og det synes jeg vi får til. Vi er også heldige og har fått veldig god hjelp av IT-avdelingen ved UiA, som bistår oss på den tekniske siden, sier hun.

Se alle videreutdanningskurs for lærere ved UiA her!
Se alle nettbaserte videreutdanningskurs for lærer ved UiA her!
Se alle nettbaserte videreutdanningskurs for lærere i Norge her!