Utvekslings-boom til Latin-Amerika - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Utvekslings-boom til Latin-Amerika

20 studenter ønsker utveksling til Latin-Amerika neste år, mens bare fire reiste i fjor. I alt ønsker godt over 400 studenter å reise på utveksling neste semester. Det er en liten økning fra fjoråret.

- Semesteret mitt i Lima ga meg både minner og venner for livet. Jeg lærte spansk, reiste rundt i hele landet og fikk oppleve en ny og spennende kultur. I tillegg var det internasjonale miljøet på universitet, og i Lima generelt, veldig bra, sier Simon Gundersen - her på besøk i inkabyen Machu Picchu. (Foto: Privat)

- Semesteret mitt i Lima ga meg både minner og venner for livet. Jeg lærte spansk, reiste rundt i hele landet og fikk oppleve en ny og spennende kultur. I tillegg var det internasjonale miljøet på universitet, og i Lima generelt, veldig bra, sier Simon Gundersen - her på besøk i inkabyen Machu Picchu. (Foto: Privat)

- I Latin-Amerika er det er Universidad San Ignacio de la Loyola i Perus hovedstad Lima som er det mest populære studiestedet, sier fagansvarlig for Internasjonalt kontor ved UiA, Aase Galteland.

- Tallet på universiteter som har undervisning på engelsk har økt betraktelig, og mange føler at de får i pose og sekk når de reiser til et spansktalende land. De kan studere på engelsk og får praktisert skolespansken samtidig, og blir bedre i to språk, sier hun.

I fjor ønsket over en fjerdedel av de som søkte å dra til Australia, og Oseania er fremdeles en populær destinasjon, med 82 søkere, mot 107 i fjor.

Kunnskap, eventyrlyst og selvstendighet

- Vi lever i et samfunn som blir mer og mer internasjonalt og hvor språk- og kulturforståelse er utrolig viktig, sier Galteland.

Studenter som reiser på utveksling får stimulert eventyrlysten og kunnskapen om andre kulturer, språk og akademiske tradisjoner.

 – Samtidig lærer de seg også å løse problemer som oppstår og tilpasse seg andre kulturer og forhold. Kort sagt blir studentene mer selvstendige og løsningsorienterte, og ser lettere hvordan beslutninger de tar også kan ha betydning lenger fram i tid enn for akkurat den problemstillingen som gjelder der og da, sier Galteland.

Det er vanskelig å påvise direkte sammenheng mellom utenlandsopphold og jobbmuligheter. Men Norge får stadig nye handelspartnere i områder vi ikke har bred allmennkunnskap om – samtidig som konkurransen blir hardere hos tradisjonelt tunge handelspartnere som Tyskland og andre vestlige nasjoner.

- Vi lever i et samfunn som blir mer og mer internasjonalt og hvor språk- og kulturforståelse er utrolig viktig, sier Aase Galteland i Internasjonalt kontor ved UiA. Utvekslingsopphold er også utviklende for den enkelte students evne til å finne ut av ting selv.

- Vi lever i et samfunn som blir mer og mer internasjonalt og hvor språk- og kulturforståelse er utrolig viktig, sier Aase Galtelang i Internasjonalt kontor ved UiA. Utvekslingsopphold er også utviklende for den enkelte students evne til å finne ut av ting selv.

Bedre tilrettelegging

- Da fristen for å søke utveksling høsten 2018 gikk ut ved midnatt 15. februar, hadde 417 søkt. Økningen fra i fjor er på seks studenter. Selv om tallene ikke er så høye som vi ønsker, ser vi at det skjer mye på fakultetene, sier Galteland.

Bevisstheten rundt internasjonalisering og viktigheten av å ta deler av utdanningen utenfor Norge er langt større enn før på UiA. Flere fakulteter jobber nå systematisk med å gjennomgå utvekslingsavtaler for å gjøre det mer oversiktlig for studenter som skal reise ut, og det tror vi kommer til å føre til økt bevissthet blant studentene. At Internasjonalt kontor med Global Lounge er blitt så synlig på Campus Kristiansand, håper vi at gir effekt, sier Aase Galteland.

Stor økning blant lærerstudentene

Avdeling for lærerutdanning (LU) har 56 studenter som søker utveksling høsten 2018. I fjor var det 35 som søkte utveksling fra Lærerutdanningene. Langsiktig arbeid og at utveksling er høyt prioritert i fagmiljøet fører til gode søkertall.

Kristian Andersen, studieprogramleder for grunnskolelærerutdanningen, viser til at lærerstudentene skårer veldig høyt på punktene i Studiebarometeret som omhandler utveksling. Det er:

  • Institusjonen min informerer godt om mulighetene for utveksling
  • Det er rom i studieplanen for å reise på utveksling
  • Tilbudet om utveksling er faglig relevant for studieprogrammet
  • Det er god praktisk tilrettelegging for et utvekslingsopphold (bolig osv.)
  • Institusjonen min oppmuntrer meg til å reise på utveksling
  • Jeg er selv motivert til å reise på utveksling

 Anne Kari Slettan, programansvarlig for masterutdanningene i lærerutdanningen, legger til at fagmiljøene er gode på å veilede studenter som ønsker å ta et semester i utlandet.

- Ansatte reiser aktivt ut for å møte institusjoner med tanke på å kvalitetssikre det faglige. Det har over lang tid vært et nært og godt samarbeid mellom LU og Internasjonalt kontor for utdanning og dette langsiktige arbeidet bærer nå frukter, sier Slettan.

Økningen i utvekslingslystne fra Lærerutdanningene kompenserer for at flere fakulteter opplever færre søkere i år.

- Nye vennskap og kulturopplevelser er en stor og viktig del av et utvekslingsopphold. Internship og utveksling i Indonesia har gitt meg faglige og kulturmessige erfaringer som jeg ikke ville fått hjemme i Norge. Dette er en unik mulighet, sier Ragnhild Bergan Grimstad, nummer to fra venstre på bildet. (Foto: Privat)

- Nye vennskap og kulturopplevelser er en stor og viktig del av et utvekslingsopphold. Internship og utveksling i Indonesia har gitt meg faglige og kulturmessige erfaringer som jeg ikke ville fått hjemme i Norge. Dette er en unik mulighet, sier Ragnhild Bergan Grimstad, nummer to fra venstre på bildet. (Foto: Privat)

Flere tar praksis i Afrika

- Å ta praksis i utlandet blir mer og mer populært. Tanzania er en populær destinasjon for både sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og studenter fra Sosiologi og sosialt arbeid. 49 studenter har UiAs samarbeidspartner Tanga International Competence Centre som førstevalg, noe som gjør denne destinasjonen til den mest populære av alle, sier Aase Galteland.

Interessen for Asia har økt betraktelig, og det er dobbelt så mange studenter som ønsker seg til Asia i år i forhold til i fjor. Kina ligger øverst i popularitet, etterfulgt av Hong Kong, som er et nytt tilbud for studenter på UiA. Det har vært stor interesse for denne muligheten i år.

Antallet søkere til europeiske destinasjoner har endret seg lite fra året før. Med fritak for skolepenger og Erasmus+-stipend er utveksling til Europa veldig gunstig for studenter. Men med den gode støtten de har fra Lånekassen, er det likevel mange som velger å reise til et sted hvor de må betale skolepenger.

Internasjonalt kontor jobber aktivt med å oppmuntre studenter til å benytte seg av de fantastiske mulighetene i Europa og kommer også til å ha fokus på dette neste år.

Send studiet på mail