0
Hopp til hovedinnhold

Utfordret studentene med reelle problemstillinger

Byggingeniørene testet kunnskapene sine med reelle oppdrag fra Statens vegvesen.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vinnere: Rikke Bruun-Hansen, Julianne Sundklakk, Ole-Morten Fredriksen, Christoffer Ovidth Hovda. Foto.

Vinnere: Rikke Bruun-Hansen, Julianne Sundklakk, Ole-Morten Fredriksen, Christoffer Ovidth Hovda. Oppdrag 3: Autonome busser på Kongsberg. (Foto: Birgitte Austefjord).

Gjennom samarbeidet med Statens vegvesen og Ungt Entreprenørskap har andre års byggingeniør-studenter blitt utfordret med faktiske problemstillinger (se boksen under). For syvende år på rad ble Innovasjonscampen arrangert. Innovasjoscampen skal bidra til å fremme fokuset på innovasjon, entreprenørskap, kreativitet og tverrfaglig samarbeid.

To dager med intensivt arbeid

Statens vegvesen ga studentene fire oppdrag som de kunne velge blant, som studentene arbeidet intensivt over to dager. Underveis får studentene blant annet hjelp av veilederne og et foredrag med presentasjonstips. Innovasjonscampen ble avsluttet med en finale der Statens vegvesen delte ut premier til 1., 2., og 3.plass.

Fikk testet kunnskapene sine

Studentene var glade for muligheten til å arbeide med reelle problemstillinger.

- Veldig interessant og veldig gøy. Vi får satt noen av de kunnskapene vi har ut i praksis og det gjør det mye gøyere! UiA må satse på Innovasjonscamper, sier Angjerd R. Hellstøl.

Sammen med Henrik Moseid, Nikolai Øyan Kamfjord og Iren Valleraunet arbeidet hun  med oppdraget om flomsikring på Feda i Kvinesdal.

Fra venstre: Angjerd R. Hellstøl, Henrik Moseid, Nikolai Øyan Kamfjord og Iren Valleraunet. Gruppen arbeidet med oppdraget om flomsikring på Feda i Kvinesdal. (Foto).

Fra venstre: Angjerd R. Hellstøl, Henrik Moseid, Nikolai Øyan Kamfjord og Iren Valleraunet. Gruppen arbeidet med oppdraget om flomsikring på Feda i Kvinesdal. (Foto: Anne Espeland Berg).

Også de ansatte på UiA blir utfordret:

- Dette er verdifull læring for studentene, og det er også meget verdifullt for oss ansatte for vi får brynt oss på å veilede på problemstillinger som ikke er direkte hentet fra vår undervisningshverdag, sier Paul Ragnar Svennevig, foreleser på byggingeniør-studiet.

Samarbeidet

Statens vegvesen er fornøyde med samarbeidet og synes det er spennende å utfordre studentene.

Fra venstre: Paul Ragnar Svennevig (UiA), Gry Bjerke (Statens vegvesen), Jo Vegard Aardal (Statens vegvesen), Elisabeth Skuggevik (Statens vegvesen) og Vemund Ruud (Ungt Entreprenærskap). (Foto)

Fra venstre: Paul Ragnar Svennevig (UiA), Gry Bjerke (Statens vegvesen), Jo Vegard Aardal (Statens vegvesen), Elisabeth Skuggevik (Statens vegvesen) og Vemund Ruud (Ungt Entreprenærskap). (Foto: Anne Espeland Berg).

- Det er gøy å se hvordan studentene tenker om noe vi jobber med, og hvordan de legger opp løpet kontra hvordan vi har tenkt, og hva de trekker inn av samarbeidspartnere. Nå tar jeg med meg de tingene som kommer herfra inn i samarbeidsgruppen, og drar nytte av de beste delene, sier Gry Bjerke i Statens vegvesen.

Også Vemund Ruud i Ungt Entreprenørskap er fornøyd med samarbeidet.

- For å få til god læring, så må man ha reelle oppdrag. Da må man ha med eksterne samarbeidspartnere. De er mye gøyere å jobbe med, og disse oppdragene har ikke noe fasitsvar. Studentene må finne veien selv.

 Etablere egen bedrift

Samtidig som Innovasjonscampen er en god rekrutteringsarena for Statens vegvesen, bidrar den til å øke fokuset på innovasjon – og omstilling. Gjennom inspirasjonsforedrag ønsker en å motivere studentene til også å etablere egne bedrifter.

- Ungt Entreprenørskap sitt største mandat er at flest mulig etablerer bedrift når de er i studiet, sier Vemund Ruud i Ungt Entreprenørskap.

Ved å ha fokus på innovasjon – og omstilling i studietiden utvikler studentene et tankesett de kan dra nytte av både i studiene og i tiden etter. 

Oppdragene:

  • Oppdrag 1: Gang – og sykkelbru over Otra
  • Oppdrag 2: Trafikksikkerhet ved Stinta skole
  • Oppdrag 3: Autonome busser på Kongsberg
  • Oppdrag 4: Flomsikring og ny bru på Feda

Innovasjonscamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver. Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer

Hvorfor Innovasjonscamp?

  • Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer. Studentene får mulighet til å teste ut teori i praksis, samtidig som de får direkte kjennskap til utfordringer i arbeids- og næringsliv.
  • Studentene får arbeide med å løse virkelige problemstillinger, delta i tverrfaglig gruppearbeid og bygge nettverk både med andre studenter og personer fra arbeids- og næringsliv.
  • Oppdragsgiver i Innovasjonscamp får nytte av studentenes kompetanse, kreativitet, energi og nytenkning, og får sammen med studentene bli med på en innovativ reise.
  • Innovasjonscamp skaper en samarbeidsarena for lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjonen.
Studenter i gruppearbeid på innovasjonscamp, UiA (foto).

Foto: Anne Espeland Berg 

Send studiet på mail