UiA mer synlig i verden - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

UiA mer synlig i verden

Universitetet i Agder er mer synlig i Norge og verden enn tidligere. Det viser den siste nett-målingen til rangeringsnettstedet Webometrics.

UiA, foto fra luften
SYNLIG: En fersk spansk undersøkelse viser at Universitetet i Agder er mer synlig på nett i både Norge og verden enn før

I Norge har Universitetet i Agder over de siste to årene gått opp fra sjette- til femteplass i målingen. I Europeisk sammenheng har UiA gått fra 542-plass til 434-plass. Og i verden sett under ett har UiA gått fra 1443-plass til 1050-plass.

Se hele Webometrics-målingen her!

Øivind Eskedal, foto

Øivind Eskedal

Fagansvarlig for web og intranett i UiAs kommunikasjonsavdeling, seniorrådgiver Øivind Eskedal (bildet), mener imidlertid at det er vanskelig å si akkurat hva denne typer målinger betyr.

- Det er selvfølgelig hyggelig at vi har blitt mer synlige på nett - det er viktig for oss – og flere av kriteriene som blir brukt er gode indikasjoner på at det jobbes bra med digital synlighet på hele universitetet, sier Eskedal.

Samtidig er det ikke alle kriteriene i Webometrics-undersøkelsen webteamet nødvendigvis har lyst at universitetet skal være gode på.

- For eksempel har antall sider og .pdf-filer hatt betydelig innvirkning i tidligere utgaver. Hovedmålet i webarbeidet på UiA er ikke å ha flest sider, men sider hvor brukerne våre enkelt får løst sine oppgaver. Dessuten er et slikt kriterium lett å manipulere. Nå ser det ut til at dette kriteriet kun er vektet til 5 % i år, noe som er svært gledelig i mine øyne, sier Eskedal.

UiA på 5. plass i Norge

De ti høyest rangerte lærestedene i Norge i 2017 (og 2015) i undersøkelsen er:

  1. (1) Universitetet i Oslo                             
  2. (2) Universitetet i Bergen                       
  3. (3) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet                   
  4. (4) Universitetet i Tromsø                       
  5. (6) Universitetet i Agder                         
  6. (Uplassert) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet                      
  7. (5) Universitetet i Stavanger                  
  8. (7) Høgskolen i Oslo og Akershus/Storbyuniversitetet Oslo-met                           
  9. (uplassert) Norges Handelshøyskole                 
  10. (uplassert) Norges Idrettshøgskole

Se fullstendig norsk rangering her!

Synlighet – ikke akademisk plassering

Webometricsundersøkelsen utarbeides av en forskergruppe tilknyttet det spanske forskningsrådet Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), og publiseres to ganger i året. Den måler først og fremst hvor synlig universitetet er på verdensveven, og hvor mange vitenskapelige publikasjoner og andre relevante fagartikler som er gjort tilgjengelig på nett.

- I praksis måles da hvor stort informasjonsomfang en institusjon publiserer på sine nettsider, og hvor mange som lenker seg opp til nettsidene. Den siste indikatoren kan sies å uttrykke noe om hvor mange og hvem som ser vår kunnskap som relevant for sin virksomhet, sier Eskedal.

Målingen sier altså noe om hvor digitalt synlig ulike universiteter og høgskoler verden over er sett i forhold til hverandre. Den sier ikke noe om hvordan de plasseres akademisk sett – hverken undervisningsmessig eller forskningsmessig.  

Åpne kilder og transparent forskning

Synlighet har stor betydning for UiAs profil og omdømme, og muligheten til å rekruttere de beste studentene og forskerne.

Men kanskje like viktig er åpenhet og tilgjengelighet på nett i et demokratisk og solidarisk perspektiv.  Webometrics gjør derfor et poeng av å være opptatt av “Open Access”, som er et initiativ til å gjøre forskningsinformasjon lettere tilgjengelig for alle. Google Scholar, som inngår i en av indikatorene i Webometrics, er et eksempel på en slik åpen kilde som er like tilgjengelig for forskere ved fattige universitet i u-land som ved de mest ressurssterke land og læresteder. 

- Målingen til Webometrics berører derfor også aspekter knyttet til en policy for formidling og deling av kunnskap, og når vi styrker vår plassering der, passer det slik sett også med vår visjon om å være et åpent og inkluderende universitet med et globalt tankesett – selv om man altså ikke skal ta plasseringer i slike målinger alt for alvorlig, sier Øivind Eskedal.

Send studiet på mail