0
Hopp til hovedinnhold

Trenger dine innspill!

Hvordan skal UiA løse sitt samfunnsoppdrag og hvor skal vi være i 2030? – 1. februar er deadline for innspill i strategiprosessen og vi håper på mange gode innspill fra studenter og ansatte, sier rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sunniva Whittaker, foto
Rektor Sunniva Whittaker

Et diskusjonsnotat inviterer alle deler av UiAs organisasjon til å sette strategi på dagsorden, og komme med innspill til forslaget til ny strategi. Notatet ble sendt ut i desember og en egen nettside er klar for å ta imot respons.

Åpne spørsmål

Notatet tar utgangspunkt i nåværende strategi og stiller en rekke åpne spørsmål. Det første spørsmålet etterspør om alle enheter ved UiA har lykkes med å gjøre «samskaping av kunnskap» til en naturlig del av sin identitet og profil?

– Her trenger vi ærlige og oppriktige svar, og har vi forbedringspotensial kan det gis som svar på spørsmål nummer to; Hvordan kan innholdet i visjonen «Samskaping av kunnskap» videreutvikles? sier Smith-Tønnessen og Whittaker.

Åpen prosess

Seunn Smith-Tønnessen, foto

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Det er også spørsmål om UiAs verdier og samfunnsansvar, utdanning, forskning og samfunnskontakt. Siste del av dokumentet handler om hvor UiA står i dag og hvilke utfordringer og endringer vi står over for i framtiden.  For hva skal vi faktisk satse på for å komme dit vi vil være i 2030? spør rektor og universitetsdirektør og legger opp til en åpen og inkluderende prosess for hele UiA.

Ledelsen vil også sikre innspill fra aktører utenfor den formelle universitetsorganisasjonen. 

Alle innspill legges så til grunn og et forslag til strategi vil sendes ut på høring internt og eksternt 1. mars 2020.

Strategien 2021 – 2024 skal endelig vedtas på universitetsstyrets møte i juni 2020.