0
Hopp til hovedinnhold

Styrker studiekvaliteten på UiA

Relevante utdanninger og personlig utvikling er tydelige stikkord når UiA denne våren går over til et nytt kvalitetssystem for alle sine studier og studieemner.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Astrid Birgitte Eggen

BEDRE STUDIER: - Det nye kvalitetssystemet for utdanning er et viktig verktøy for å kunne gi tilby best mulige studier, sier viserektor for utdanning ved UiA, Astrid Birgitte Eggen. (Foto: Jan Arve Olsen).

- Det overordnede målet er å gi studentene best mulig læringsutbytte som forbereder dem for et arbeids- og samfunnsliv i endring, sier viserektor Astrid Birgitte Eggen.

I flere år har viserektoren for utdanning, sammen med studenter og ansatte, og i samarbeid med representanter fra arbeids- og samfunnslivet, arbeidet med å overhale studiekvalitetssystemet ved universitet. Nå er det utarbeidet nye retningslinjer og satt av et halvt år til å innføre dem. 

- Best i Norge

Det er en uttalt forventning at det nye systemet skal være operasjonelt på alle nivåer, fra bachelor- til ph.d.-nivå ved studiestart til høsten.

- Det er på ingen måte slik at vi ikke har hatt god kvalitet på disse områdene tidligere. Men nå har vi fått et bedre system rundt rutiner, roller, ansvar og oppgaver enn før – noe som vi mener vil gi oss enda bedre studiekvalitet. Vårt mål er å være best på dette i Norge, sier Astrid Birgitte Eggen.

På personnivå og oppover

Det nye kvalitetssystemet, som ble vedtatt innført av Styret i november i fjor, tydeliggjør mer enn tidligere hvem som har ansvar for hva i det stadig pågående arbeidet med studier og studieemner på UiA. Det definerer oppgaver og ansvarsområder til alle styrer og utvalg, som studieutvalg, forskningsutvalg, læringsmiljøutvalg og andre. Videre peker det på hvilke roller ulike stillinger – som rektor, viserektorene, dekanene, instituttlederne, studielederne, og emneansvarlige – har, og hvordan disse forholder seg til hverandre.  UiA styret besluttet i sitt møte i mars et mandat for studieprogramledere. Det videre arbeidet i år er å lage et opplæringsprogram for denne gruppen. Studieprogramledelse vil altså i det videre ha stort fokus ved vår institusjon.

Et eget årshjul for studieporteføljearbeid er også utarbeidet, der arbeidet med ett års studieplan starter 11 måneder før neste års studiestart. Dette begynner å rulle allerede i september i år.

Felles konferanse med UiS

Det omfattende arbeidet med studiekvalitet, som er en del av universitetets strategisatsing innen området læring og utdanning for fremtiden, berører så og si alle som arbeider med utdanning, og særlig utdanningsledelse, ved universitetet, både vitenskapelige og administrativt tilsatte.

Sammen med universitetets studieavdeling inviterer derfor Astrid Birgitte Eggen både vitenskapelige og administrativt tilsatte ved UiA til en egen internkonferanse 24. april om nettopp hvordan det nye kvalitetssystemet skal gjennomføres 24. april. Konferansen er en felleskonferanse med Universitetet i Stavanger der felles innslag vil bli overført via storskjerm.

- Det er første gangen i Norge at to universiteter som våre gjennomfører en slik felles konferanse om studiekvalitet.  Så dette ser jeg veldig frem til, sier Astrid Birgitte Eggen.