0
Hopp til hovedinnhold

Strategiworkshop: - Godt klima for samarbeid

Fremtidens tverrfaglige satsinger var tema på mandagens strategiworkshop på UiA.

Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger, innledet workshopen (Foto: Erik Lunde)

Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger, innledet workshopen (Foto: Erik Lunde)

(Foto: Morten Goodwin)

(Foto: Morten Goodwin)

Utstyrt med post-it-lapper, tusjer og godt humør var en stor UiA-gjeng samlet denne uka. Målgruppen for workshopen var dekaner, instituttledere og ledere av forskningsgrupper.

Alle fakultetene, lærerutdanningen og ledelsen var representert.

Ledet av Even Fjellestad fra UiAColab diskutere de hvordan UiA som institusjon kan arbeide sammen for å løse framtidens samfunnsutfordringer gjennom å definere tverrfaglige satsinger.

Tverrfaglige satsninger

Hans Kjetil Lysgård, viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger, innledet workshopen og beskrev tverrfaglige satsinger på følgende måte:

  • De må peke på samfunnsutfordringer som UiA kan bidra til å løse.
  • De må gi en profil som viser hvilke felter UiA samlet sett er gode på.

- En tverrfaglig satsing må også gi inspirasjon og forskningsstrategisk sammenheng og dermed legitimitet for våre forskere. De må kunne kanalisere midler og tiltak til faglige satsinger, være inkluderende og ikke ekskluderende, skape en profil, en synlighet og et omdømme for UiA, sier Lysgård.

Mye av tiden ble brukt til gruppearbeid og mange ideer kom på bordet.

- Det var et flott engasjement og det virker som vi har et godt klima for å arbeide sammen. Det er inspirerende for videre arbeid med strategien, sier Lysgård.

Videre framdrift

Alle innspill så langt legges til grunn og et forslag til strategi vil bli sendt ut på høring internt og eksternt rundt 1. mars 2020.

16. april blir det en spesiell dialog i et utvidet Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Der møter representanter fra regionens samfunns- og arbeidsliv.

Strategien 2021 – 2024 skal endelig vedtas på universitetsstyrets møte i juni 2020.

Strategiprosess 2020 - 2024s nettsted:

Post-it-lapper var et viktig hjelpemiddel i workshopen. (Foto: Marit Wergeland-Yates)

Post-it-lapper var et viktig hjelpemiddel i workshopen. (Foto: Marit Wergeland-Yates)