0
Hopp til hovedinnhold

Strategiworkshop for å løfte blikket

- Vi ønsker strategi-innspill både utenfra og innenfra, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker.  Denne uka arrangeres det strategiworkshop med eksterne deltakere og neste mandag er det workshop på UiA.

Toppledelsen i strategidiskusjon: Fra venstre universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, rektor Sunniva Whittaker, viserektor for undervisning Morten Brekke, viserektor for samfunnskontakt Gøril Hannås og viseredktor for forskning Hans Kjetil Lysgård.

Toppledelsen i strategidiskusjon: Fra venstre universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, rektor Sunniva Whittaker, viserektor for undervisning Morten Brekke, viserektor for samfunnskontakt Gøril Hannås og viseredktor for forskning Hans Kjetil Lysgård.

Fire personer ble spurt om å møte rektoratet og gi innspill til UiA og det videre arbeid med strategien. De fire er Rebekka Borsch, nylig avgått statssekretær for forskning og høyere utdanning, Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for Innovasjonsdivisjonen i Norges Forskningsråd og Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet.  

- De fire har hver sin spennende bakgrunn og gav oss svært nyttige perspektiver inn i strategiprosessen, sier Whittaker.

Mange innspill

Første del av UiAs strategiprosess har allerede var ute på høring og det kom inn en rekke innspill fra STA, fakulteter, institutter, avdelinger og enkeltpersoner innen fristen 1.februar.

- Vi takker for interessen fra studenter og ansatte for hvordan skal UiA løse sitt samfunnsoppdrag og hvor vi som universitet skal være i 2030, sier rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Intern workshop

Mandag 23. februar er det workshop på UiA. Målgruppen for workshopen er i hovedsak dekaner, instituttledere og ledere av forskningsgrupper.

- Formålet med workshopen er å diskutere innholdet i fremtidige tverrfaglige satsninger ved UiA, sier viserektor for forskning, Hans Kjetil Lysgård.

Alle innspill legges så til grunn og et forslag til strategi vil bli sendt ut på høring internt og eksternt 1. mars 2020.

16.april blir det en spesiell dialog i et utvidet Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Der møter representanter fra regionens samfunns- og arbeidsliv.

Strategien 2021 – 2024 skal endelig vedtas på universitetsstyrets møte i juni 2020.

Les også: UiAs strategi 2021-2024

Følg nettstedet for strategiarbeid ved UiA 2021 - 2024. Her er ligger foreløpig høringsutkastet for strategiprosessen, så kommer høringsnotatet 1. mars. Det er plass til å kommentere arbeidet.