0
Hopp til hovedinnhold

Strategi på høring

– Vi oppfordrer alle deler av UiAs organisasjon til å delta i høringsrunden av vår nye strategi, sier rektor Sunniva Whittaker og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen. 

Illustrasjonsfoto av PC og UiA-kopp

Den nye strategien sendes nå ut på høring internt på universitetet og til regionale samarbeidspartnere. Det er opprettet en nettside for strategiprosessen. Her kan også enkeltpersoner gi innspill til strategien.  

– Basert på samtaler i hele organisasjonen og gjennom innspill fra forrige høringsrunde presenterer vi et strategiforslag med en ønsket utviklingsretning for UiA, sier Whittaker.

Nytt format

Sunniva Whittaker, foto

Sunniva Whittaker

Det nye forslag til strategi har et litt annet format enn den forrige strategien.  På en A3-side kan man finne til UiAs verdier, akademisk kultur, tverrfaglige satsinger og målbilder for 2024.

– Forslaget kan virke uvant og annerledes, men vi håper at det skal gi en god og samlet oversikt, sier Whittaker.

Videre prosess

16.april blir det en spesiell dialog i et utvidet Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Der møter representanter fra regionens samfunns- og arbeidsliv.

Frist for å sende inn høringsforslag er 30. april 2020. Høringen vil danne grunnlaget for det endelige forslaget til strategi, som skal behandles av universitetsstyret i juni.

 

Strategiutkastet er i ferd med å oversettes til engelsk og blir snart tilgjengelig på strategisidens engelske versjon.