Satser på internasjonale musikkforskningssamarbeid - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Satser på internasjonale musikkforskningssamarbeid

Universitetet i Agder går sammen med Birmingham City University om tre store søknader innen musikkfeltet internasjonalt. I tillegg arrangeres Punkt-festivalen, UiAs samarbeidspartner, i Birmingham i 2019.

Tor Dybo og Jan Bang, foto
UiA-professorene Tor Dybo og Jan Bang håper på spennende prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere fremover.

– Det ligger store muligheter i disse søknadene. Det er prestisjefylte prosjekter og mange om beinet, men vi må bare prøve, sier Tor Dybo.

Professoren leder doktorgradsspesialiseringen i utøvende rytmisk musikk på Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag. Han og flere i instituttmiljøet er sterkt involvert i de tre søknadene Universitetet i Agder (UiA) samarbeider med Birmingham City University (BCU) om:

  1. Universitetet i Agders søknad til NOKUT om etablering og finansiering av et Senter for fremragende utdanning (SFU) i rytmisk musikk. I denne søknaden er Birmingham City University invitert inn som partneruniversitet. Søknaden skal sendes fra UiA i mai 2019.  
  2. Birmingham City Universitys søknad til Leverhulme Trust om et Centre for Jazz Research. I denne søknaden er BCU koordinator, mens UiA er partneruniversitet sammen med universiteter i Liverpool, Westminster, East Anglia, Amsterdam, Graz og Columbia. Søknaden ble sendt fra BCU januar 2018. 
  3. Søknad om Innovative Training Network (ITN), en slags internasjonal forskerskole som i denne søknaden er gitt arbeidstittelen Transnational Jazz Studies. I denne søknaden er BCU koordinator og UiA partneruniversitet. Søknaden går til EU-kommisjonens Horisont 2020 med søknadsfrist januar 2019.

Alle søknadene konkurrerer om midler fra forskningsprogrammer som mange sterke søkere vil inn i. Avklaring for Leverhulme-søknaden vil komme senere i år og de andre to tidligst neste år.

Betydning for studenter og ansatte

Hvis en eller flere søknader blir innvilget, vil det bety mye for både studenter og ansatte ved UiA.

– Rent faglig er det spennende, det vil øke spisskompetansen, innebære økonomiske tilførsler og bidra til flere stipendiater, sier Tor Dybo.  

Han eksemplifiserer:

– SFU- søknaden vektlegger at et slikt senter på UiA vil satse på metodikk, studentdeltakelse og læringsmiljø. Søknaden har vært høyt prioritert, fordi en slik anerkjennelse vil bety mye for universitetet også når det gjelder prestisje og tilførsler av midler, sier Tor Dybo.

Søknad nummer to, om senter for jazzstudier ved BCU, vektlegger fem forskningstemaer for et slikt senter:

– Nye modeller for kreativitet, kultur og politikk, teknologi og sound, historie og arv, ytelse og miljø. Et ja på søknaden vil for UiA innebære frikjøp av en til to 20-prosent-stillinger til senteret pluss tilførsel av postdoktor-stilling, og mer internasjonal tilknytning for masterstudentene, stipendiatene og ph.d.-kandidatene våre. Vi vil også få en spennende oppdatering av doktorgradskursene våre, sier Tor Dybo.

Når det gjelder den tredje søknaden, åpner Innovative Training Network (ITN) for spennende samarbeidsmuligheter.

– Målet med ITN er å samarbeide med selvstendige organisasjoner utenfor akademia, eksempelvis Punktfestivalen. Tanken er å bidra med veiledning og mentorvirksomhet i samarbeidsprosjekter. Går søknaden gjennom innebærer det spennende stipendiatstillinger dedikert til eksempelvis klangforskning og improvisasjon, sier Tor Dybo.

Punktfestivalen arrangeres i Birmingham

I tillegg til søknadssamarbeidene med UiA, har BCU bedt om å få arrangere Punktfestivalen i Birmingham i 2019. Festivalen arrangeres også i Kristiansand samme år.

– Det har vært et stort ønske fra dem, og det innfrir vi gjerne. BCU har en oppegående jazzutdanning som rommer både populærmusikk og folkemusikk, sier Jan Bang.

Han er professor ved Institutt for rytmisk musikk, og lanserte i 2004 Punktfestivalen sammen med Erik Honoré. Live sampling er bindeleddet mellom konserter og remixer i festivalen. Live sampling er kort fortalt en metode hvor man med elektroniske instrumenter kan hente ut lyden av andre instrumenter som brukes i bearbeidet form i forbindelse med konsert eller innspilling.

 Punkt har allerede gjestet et tyvetalls byer, deriblant London, Tallin, Paris og Praha.

– Vi gleder oss til å besøke Birmingham med festivalen, som har 20-årsjubileum neste år. Vi kommer som vanlig til å jobbe med lokale musikere på stedet. Det kan bli live sampling av alt fra tekno til eksperimentell pop. Det kontinuerlige spørsmålet som danner grunnlaget for Punkt er alltid «Hva hvis?», sier Jan Bang.

Internasjonalt samarbeid gir styrke

Både Jan Bang og Tor Dybo ser et stort potensiale i de mange internasjonale samarbeidene musikkforskningsmiljøet ved UiA nå har på gang.

– BCU er forskningsbasert, mens UiA har forskningstilknytningen og den utøvende biten gjennom Punkt. Det kan skape mange fruktbare samarbeid, sier Jan Bang.

– Det er viktig å bruke vårt store internasjonale nettverk. Når vi ser utover landegrensene, kan magiske ting skje, sier Tor Dybo.

Send studiet på mail