0
Hopp til hovedinnhold

MatRIC tar sats

MatRIC sprer kunnskap om og eksempler på fremragende utdanning i matematikk til universiteter i inn- og utland. Målet er å gjøre matematikkutdanningen relevant og engasjerende for studentene. 

Her er hele MatRIC-gjengen samlet. (Foto: Jan Arve Olsen)

Like før jul fikk UiAs Senter for fremragende utdanning i matematikk (SFU MatRIC) finansiering for fem nye år gjennom en vellykket midtveisevaluering fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

MatRIC er et av åtte SFU-senter i Norge og er opprettet for å bidra til utviklingen av fremragende kvalitet i høyere utdanning. Sentrene skal synliggjøre at utdanning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høgskoler. 

– Vi skal være spydspisser for å påvirke utviklingen på utdanningsfeltet. Det skal vi gjøre gjennom studentpartnerskap, forskning på egen undervisning og bedre bruk av digital teknologi, sier viserektor for utdanning ved UiA, Astrid Birgitte Eggen, i forbindelse med at hele MatRIC-gjengen var samlet denne uka for å planlegge arbeidet videre.

Bilde av Charlotte Østensen

Charlotte Østensen er førstekonsulent i NOKUT og var med på MatRIC-samlingen.

MatRIC og NOKUT

MatRIC er godt fornøyd med NOKUTs bidrag i prosessen, selv om har vært en krevende evalueringsrunde som tok mye tid og krefter gjennom store deler av 2017.

– Nå håper vi at MatRIC kan fortsette å lage en kultur for å diskutere og vurdere undervisningsopplegg og på den måten endre og forbedre utdanning og læring i matematikk. MatRIC skal spre kunnskap, ikke bare til resten av UiA, men som et Senter for fremragende utdanning har de et ansvar for hele det norske akademiske miljøet. MatRIC har også stor internasjonal kontaktflate, og bidrar dermed med gode ideer og kunnskap også ut over våre grenser, sier Charlotte Østensen, førstekonsulent i NOKUT.

For excellence

MatRIC er et senter for fremragende utdanning. På engelsk brukes begrepet excellence. Matematikk-professor Duncan Lawson fra Newman University i Birmingham, Storbritannia er med i MatRICs rådgivende organ. Han var først med i NOKUTs evalueringsutvalg da MatRIC ble opprettet i 2014 og er opptatt av forholdet til exellence-begrepet.

Duncan Lawson

Duncan Lawson fra Newman University i Birmingham, Storbritannia er med i MatRICs rådgivende organ.

–Vi skal være et senter ”for excellence” og ikke et senter ”of excellence”. Med det mener jeg at vi skal identifisere de beste metodene, der de finnes. Da betyr det mindre om de finnes på UiA eller andre universitet i Norge, eller at vi henter dem fra andre land.  Så skal vi dele metodene med hele akademia, sier Lawson.

Studentengasjement

MatRIC vil engasjere studenter gjennom problembasert læring og ved at studentene deltar aktivt i undervisningen.

– Studentene må være aktive partnere i undervisningstimer og forelesninger, i gruppe- og individuell undervisning og i evalueringsprosessen. Dette vil påvirke hvordan lærere og studenter engasjerer seg i matematikk-innholdet, ressursbruk, kurs- og program-design, og til slutt i læringsutbytte, sier leder for MatRIC, Simon Goodchild.

Selv om MatRIC skal være nyskapende og innovative er Goodchild opptatt av ikke å glemme basiskunnskapene i matematikk. I den sammenheng kan man sammenligne matematikk-læring med annen språkopplæring.

– Studentene må lære å uttrykke matematikk-språket flytende; Vi lærer matematikk-språket gjennom å bruke det. Og når vi gjør feil, så reflekterer vi rundt feilen og prøver igjen, sier Goodchild.

Når en student lærer seg noe bare for å gjennomføre eksamen kalles det instrumentell rasjonalitet.

– Vi må gi en større mening til matematikken. Studentene må oppleve matematikken som nyttig i hverdagen og i studentenes aktuelle situasjon. Vi må engasjere studentene på en slik måte at de opplever suksess mens de driver med matematikk. Og suksess er mer enn å finne de rette matematiske svar og løse alle oppgaver, men det å tenke matematisk, sier Goodchild.

Betydning for UiA

MatRIC er et nasjonalt senter med nasjonale forpliktelser, men har også stor betydning for UiA.

– Det er tett kobling mellom MatRIC og strategiområdet Læring og utdanning for framtiden (LUF). MatRIC går opp spor som resten av UiA kan lære av og ta videre. Der MatRIC handler om å lære matematikk på en best mulig måte, kan andre fag trekke veksler på metodikk og tilnærming, sier viserektor Eggen. 

Send studiet på mail