0
Hopp til hovedinnhold

UiAs strategi varer ut 2020. Strategidokumentet for neste periode skal bygge videre på den eksisterende strategien, og prosessen blir åpen og involverende. 

Det er utarbeidet et forslag til ny strategi for UiA. Høringen vil danne grunnlaget for det endelige forslaget til strategi, som skal behandles av universitetsstyret i juni. Vi oppfordrer alle deler av UiAs organisasjon til å delta i høringen. I denne høringsrunden vil det også bli hentet inn innspill fra samarbeidspartnere i regionen.

Last ned høringsutkast til strategi (pdf)

Aktuelt