0
Hopp til hovedinnhold

UiAs strategi varer ut 2020. Strategidokumentet for neste periode skal bygge videre på den eksisterende strategien, og prosessen blir åpen og involverende. 

Det er utarbeidet et diskusjonsnotat, med forslag til spørsmål til diskusjon. I notatet er det lagt opp til diskusjoner om UiAs identitet og profil, hvordan UiA skal løse sitt samfunnsoppdrag og hvilken utvikling vi ønsker for UiA frem mot 2030. Vi håper det legges til rette for gode diskusjoner i alle deler av UiAs virksomhet, og at vi mottar mange innspill. 

Last ned diskusjonsnotat (pdf)

Innspill til strategiprosess

Her kan du sende inn forslag, synspunkter og egne meninger til diskusjonsnotatet. Fristen er 1. februar.

Info

Innspillet ditt sendes inn til arbeidsgruppen for strategien.