0
Hopp til hovedinnhold

UiAs strategi varer ut 2020. Strategidokumentet for neste periode skal bygge videre på den eksisterende strategien, og prosessen blir åpen og involverende. 

Det er utarbeidet et forslag til ny strategi for UiA. Høringen vil danne grunnlaget for det endelige forslaget til strategi, som skal behandles av universitetsstyret i juni. Vi oppfordrer alle deler av UiAs organisasjon til å delta i høringen. I denne høringsrunden vil det også bli hentet inn innspill fra samarbeidspartnere i regionen.

Last ned høringsutkast til strategi (pdf)

Innspill til strategien

Her kan du sende inn forslag, synspunkter og egne meninger til forslaget til ny strategi. Frist for å sende inn høringsforslag er 30. april 2020.

Info

Innspillet ditt sendes inn til arbeidsgruppen for strategien.

Aktuelt