Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Si ifra

Varsling - kritikkverdige forhold

F.eks. ved brudd på lover, regler, mobbing, (seksuell) trakassering, diskriminering eller uforsvarlig arbeidsmiljø og ved mistanke om vitenskapelig uredelighet.

For ansatte > 
For studenter > 
For eksterne >


Helse, miljø og sikkerhet

Ved farlige situasjoner, skader, ulykker, nestenulykker, brudd på sikkerhetsrutiner eller uønsket adferd  

Meld ifra >

Informasjonssikkerhet og personvern

Ved brudd på policy for informasjonssikkerhet, IT-reglement, personvern, sensitiv informasjon på avveie og dataangrep osv.

Rapporter sikkerhetsbrudd >


Utdanningskvalitet og læringsmiljø (kun for studenter)

Bygg og rom

Feil eller mangler ved inneklima, renhold, eller byggetekniske forhold meldes til:

E- vaktmester Kristiansand

E- vaktmester Grimstad

Har du innspill til forbedring av tjenester eller prosesser ved UiA?

Forbedringsarbeid eller nye viktige tjenester er svært viktig for UiA å få innspill til.

Gi oss muligheten til å bli bedre eller lage tjenester som gir verdi for sluttbruker.

Følg lenken og skriv kort hva du tenker kan forbedres og/eller hva vi burde begynne å gjøre.