Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvar

Trygge omgivelser til utsatte og truede forskere

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) er en internasjonal organisasjon som ble dannet i 2000 og er nå et nettverk ledet fra New York University, som består av 650+ utdanningsinstitusjoner i 45 land, som sammen jobber for å promotere og beskytte akademisk frihet og andre sentrale verdier i høyere utdanning. Det gjøres blant annet ved å dokumentere og synliggjøre angrep på høyere utdanning, fremme solidaritet og tilby assistanse og beskyttelse til enkeltpersoner. Årlig tilbyr UiA midlertidig opphold for 2-3 SAR-forskere.

Les mer om Scholars at Risk-ordningen.

Scholars at Risk

Støtteprogram for forfulgte og utsatte studentaktivister

Students at Risk

Students at Risk er et norsk program, som ble opprettet på initiativ fra blant andre SAIH og NSO. Det er finansiert av Utenriksdepartementet og administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ordningen gir studenter som er menneskerettighetsaktivister, og derfor utsatt, mulighet til å fortsette studiene sine i Norge. UiA tok imot sin første student under denne ordningen i 2016. I 2023 har vi tatt imot 4 StaR-studenter fra 4 ulike land.

Les mer om Students at Risk

Students at Risk

Studenter og akademikeres internasjonale hjelpefond

SAIH

Solidaritetsorganisasjonen SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond - arbeider for akademisk frihet, og for at unge mennesker skal ha rett til god utdanning.

I tillegg arbeider SAIH politisk både i Norge og andre land for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

Les mer om Universitet i Agders medlemskap av SAIH

SAIH

Akademisk frihet og institusjonell autonomi

Magna Charta

Magna Charta Observatory (MCO) er en stiftelse opprettet av EUA (The European University Association), og fremmer, beskytter og styrker sentrale universitetsverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi.Hensikten er å feire fundamentale verdier i universitetstradisjonen og å oppmuntre til sterke bånd mellom Europeiske universiteter.

Les mer om Magna Charta

Magna Charta