0
Hopp til hovedinnhold

Samfunnsansvar

Trygge omgivelser til utsatte og truede forskere

Scholars at Risk

Scholars at Risk (SAR) er et internasjonalt nettverk av over 500 høyere utdanningsinstitusjoner i ca 40 land, som sammen jobber for å promotere og beskytte akademisk frihet og andre sentrale verdier i høyere utdanning. En av kjerneoppgavene er å tilby et gjesteopphold i trygge omgivelser til utsatte og truede forskere. Nettverket ledes fra New York.

Les mer om Scholars at Risk

Scholars at Risk

Støttenettverk for forfulgte studentaktivister

Students at Risk

Students at Risk er et internasjonalt støttenettverk som gir forfulgte studentaktivister mulighet for å videreføre studiene deres i Norge. UiA tok høsten 2016 opp to studenter under ordningen, mens det ble tatt opp én student høsten 2017. Alle tre følger masterprogrammet "Global Development and Planning".

Les mer om Students at Risk

Students at Risk

Studenter og akademikeres internasjonale hjelpefond

SAIH

Solidaritetsorganisasjonen SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond - arbeider for akademisk frihet, og for at unge mennesker skal ha rett til god utdanning.

I tillegg arbeider SAIH politisk både i Norge og andre land for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt.

Les mer om Universitet i Agders medlemskap av SAIH

SAIH

Akademisk frihet og institusjonell autonomi

Magna Charta

Magna Charta Observatory (MCO) er en stiftelse opprettet av EUA (The European University Association), og fremmer, beskytter og styrker sentrale universitetsverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi.Hensikten er å feire fundamentale verdier i universitetstradisjonen og å oppmuntre til sterke bånd mellom Europeiske universiteter.

Les mer om Magna Charta

Magna Charta