Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

– Mobbing og trakassering er uakseptabelt

Nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året, viser en ny kartlegging.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Problemet med mobbing og trakassering er fortsatt er både akutt og aktuelt, sier Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.
Iselin Nybø blir intervjuet av presse, foto

Mange pressefolk ville ha kommentarer fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Her blir hun intervjuet av TV2.

– Dette er helt uakseptabelt, og viser med all tydelighet hvor viktig det er at universiteter og høgskoler må gjøre enda mer for å bekjempe trakassering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

I vår er det gjennomført en nasjonal kartlegging blant ansatte på universiteter og høgskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. 17.984 personer har svart på kartleggingen og det gir en svarfrekvens på 43 prosent.

Seksuell trakassering og overgrep

Mats Motrøen, foto

Mats Motrøen fra Ipsos AS har analysert funnene i kartleggingen.

På landsplan er det 299 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene.

18 personer svarer ja på spørsmålet: Har du i løpet av de siste 12 måneder, i ditt nåværende arbeidsforhold, opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med deg ved bruk av vold, eller har du følt deg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang?

Ytterligere 35 respondenter svarer vet ikke/usikker, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet.

– Funnene er svært alvorlige, aller mest for de som er rammet, og vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Funnene er også alvorlige for arbeidsfellesskapet. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen arbeidsplass, sier Dag Rune Olsen, styreleder for Universitets- og høgskolerådet.

­– Spesielt alvorlig er det at kartleggingen kun har sett på hendelser og opplevelser på arbeidsplassen, og innenfor de siste 12 månedene, altså etter #metoo. Dette viser at problemet fortsatt er både akutt og aktuelt, sier Nybø.

Høye mobbetall

Dag Rune Olsen, foto

– Vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering, sier rektor på Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen som også er styreleder for Universitets- og høgskolerådet.

Kartleggingen spør også etter om ansatte i sektoren har opplevd mobbing og trakassering på arbeidsplassen. På landsplan svarer 13 prosent at de har blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av de siste 12 månedene. Det er flest som oppgir at de er mobbet og trakassert av kollegaer.

– Også her har vi som institusjonsledere et stort ansvar. Vi må sette inn akutte tiltak på kort sikt samtidig, som det er et behov for mer forskning på årsakene til at kolleger blir mobbet og trakassert, sier Olsen.

Utsatte stipendiater

Blant de om lag 18.000 ansatte som har svart på undersøkelsen er det 2249 stipendiater og de utgjør om lag 12,5 prosent av alle respondenter. Stipendiatene er midlertidig ansatte over tre til fire år mens de holder på med et doktorgradsprosjekt. Kartleggingen viser at de er en mer utsatt gruppe enn andre ansatte i sektoren.

Av 299 personer som oppgir at de utsatt for seksuell trakassering er 69 av disse stipendiater. Det utgjør 23 prosent av de utsatte mens de utgjør bare 12,5 prosent av totalgruppen respondenter. Av de 18 som oppgir å ha blitt tvunget, truet eller presset til seksuell omgang er hele sju av dem stipendiater.

– Dette er svært urovekkende, og Universitets- og høgskolerådet vil anbefale at institusjonene setter i gang strakstiltak for denne gruppen, sier Olsen.

Si ifra

– Det er viktig å understreke at de som har opplevd straffbare handlinger bør melde det til politiet.  Vi oppfordrer også til å bruke hver institusjon sine varslingssystemer når noen opplever kritikkverdige forhold, sier Olsen.

Hele sektoren

Frank Reichert og Dag Nordbø i  forsamlingen, foto

Tidligere UiA-rektor Frank Reichert har ledet styringsgruppen bak kartleggingen og Dag Nordbø har vært prosjektleder.

Kartleggingen er gjennomført av Ipsos AS på vegne av initiativtakerne Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

De tre institusjonene var sentrale i den nasjonale arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren som leverte sin rapport nå i mai. Arbeidsgruppen var ledet av tidligere UiA-rektor Frank Reichert.

– Våre forslag til sektoren om klare etiske retningslinjer, tydelige rutiner, lederopplæring og lett tilgjengelig kommunikasjon er gode utgangspunkt for hvordan den enkelte institusjon kan arbeide videre for å komme mobbing og trakassering til livs, sier Reichert.

Noen å snakke med

Ønsker noen ansatte i universitets- og høgskolesektoren å snakke med en utenfor sin egen arbeidsplass så er det opprettet en telefontjeneste ved Senter for krisepsykologi med telefonnummer 908 42 775. Denne telefonen vil være døgnåpen fra torsdag 22.08. kl.13.00 til søndag 01.09.

Du finner rapporten på denne siden