Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Praksis på campus – elevbesøk i Undervisningsverkstedet

Grunnskolelærerstudenter i engelsk har vært i Undervisningsverkstedet sammen med 10. klassinger fra Oddemarka skole. Studentene fikk teste egne undervisningsopplegg innen demokrati og medborgerskap på målgruppen.

Bilde av plakater som kan brukes i protester
Mange sterke budskap med bruk av forskjellige virkemidler.

Tekst: Martin Madsø og Leslie Anne Løvdal Houk, studentmedarbeidere i Undervisningsverkstedet. Foto: Lenka Garshol, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk og oversetting.

Undervisningsverkstedet legger til rette for bruk av både digitale og analoge verktøy, og grunnskolelærerstudentene hadde forberedt interessante og varierte undervisningsopplegg for elevene. Målet med dagen var å prøve ut ulike digitale verktøy og teamet var demokrati og medborgerskap. Studentene brukte hendelser knyttet til borgerrettsbevegelsen i USA på 1950- og 1960-tallet, livet til Martin Luther King jr. (1929-1968) og protestene i Black Lives Matter-bevegelsen i nyere tid som utgangspunkt for undervisningen sin.

Bilde av enkelt podcastutstyr med laptop og mikrofoner

Elevene lagde en podkast i grupper hvor noen ble journalister mens andre skulle være Martin Luther King Jr. og fortelle om livet sitt og bevegelsen han bidro i. De lagde manuset helt selv.

Refleksjoner

Elevene fikk muligheten til å ta i bruk både digitale og analoge verktøy for å jobbe med tematikken og studentene som ledet undervisningen fikk godt grunnlag for etterpå å reflektere over når det kan være hensiktsmessig å bruke digitale verktøy og når det analoge kan fungere best, og hvordan det er mulig å kombinere bruken av de ulike typer verktøy.

Praksis utenom praksis

Elevbesøket på campus ga grunnskolelærerstudentene erfaring med å undervise ulike elevgrupper og med å observere hverandre. I tillegg ga bruken av Undervisningsverkstedet studentene mulighet til å prøve ut verktøy som ikke er tilgjengelig på alle praksisskoler og de fikk erfart hvordan det er å undervise i et fleksibelt møblert klasserom. Elevene fra Oddemarka fikk oppleve en annerledes skoledag hvor de brukte mye engelsk og fikk prøvd ut flere ulike arbeidsmetoder ledet av mange forskjellige lærere.

Bilde av hånd som tegner og laptop

Elevene fikk i oppgave å lage plakater som kunne brukes til å protestere for «Black Lives Matter bevegelsen». De hadde først fått en introduksjon i hva bevegelsen gikk ut på og visuelle virkemidler som kan bli brukt i plakater.