Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Escape room som læringsaktivitet

Elever fra Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) og Vennesla videregående skole har denne uken jobbet med å løse oppgaver i fagene spansk, matematikk og engelsk i Undervisningsverkstedet.

Bildet viser tre elever som løser skoleoppgaver
Elever fra KKG skole i aksjon i Undervisningsverkstedet

Escaperoom gir mange muligheter 

-Gjennom bruk av escaperoom som aktivitet, både digitalt og analogt, får elevene mulighet til å tilegne seg fagstoff på en ny måte, og samarbeide om å løse oppgaver i en ny kontekst, forteller studentmedarbeider i Undervisningsverkstedet, Katrine Sirnes Nesheim, som er masterstudent på grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 ved Universitetet i Agder. Hun forteller at de ulike verktøyene som tas i bruk denne uken blir brukt på samme måte for alle tre elevgruppene, mens oppgavene tilpasses fagstoffet. 

Kryssord er ett av verktøyene som benyttes for å løse neste steg i Escape room-økten

Elevene fra engelskklassen på Vennesla skal gjennom flere ulike poster med både digitale og analoge verktøy. Løser de alle postene, får de en lapp med en bokstav som til sammen danner et anagram, som til danner løsningen for å "komme seg ut" av Escaperoom-løypen.

-I dag har vi blant annet laget poster som skal løses ved hjelp av VR (Virtual Reality), programmering av sphero-kuler, kryssord, puslespill og podkast, fortsetter studentmedarbeider Katrine. 

Her programmeres spherokuler for å løse en rebus

Samskaping i praksis

Tidligere denne uka hadde Eli Marie Danbolt Drange, førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk og oversetting (UiA), med seg en gruppe elever fra spanskklassen ved KKG. Undervisningsopplegget utarbeidet hun i samarbeid med Anette Haugen, lektor ved KKG og Marianne Eik, lærer i delt stilling mellom Tangen videregående skole og Undervisningsverkstedet. Dagen etter brukte Hege Omdahl Rislaa, lektor ved KKG, årets siste mattetime for R2-elevene sine i Undervisningsverkstedet. Også hun har samarbeidet med en faglærer på UiA, Kjetil Damsgaard, universitetslektor ved Institutt for matematiske fag. Elever i engelsk fra Vennesla videregående avsluttet uka da de på fredag testet ut escaperoom-aktivitetene som var utarbeidet for spanskelevene, men tilpasset til engelsk av Marianne Eik i samarbeid med Hilde Aurora Frøysaa og Brandon Trung Moen, begge lektorer ved Vennesla videregående skole. 

-Elevene gir gode tilbakemeldinger og ønsker seg mer av denne typen undervisning, og det som er gøy er at elevene fremhever fargene i rommet, utstyr og mulighetene for bevegelse som veldig positivt, forteller Marianne Eik, som også tar med seg sin egen engelskklasse ved Tangen videregående skole på samme undervisningsøkt neste uke. Eik løfter også frem mulighetene for å ta i bruk og utforske aktiviteter som ofte forbindes med realfag, i de humanistiske fagene. Ett eksempel er programmering og koding. 

-Det at faglærere fra Universitetet i Agder samarbeider med lærere i videregående skole og lærere i delte stillinger om disse undervisningsøktene er konkrete og gode eksempler på verdifulle samskapingsprosjekter, sier leder for Undervisningsverkstedet, Kjerstin Breistein Danielsen. 

Klikk her for å lese  mer om Undervisningsverkstedet, eller booke rommet for en undervisningsøkt