0
Hopp til hovedinnhold

Fra ildsjel til kompetent på teknologibasert læring

Undervisningsverkstedet gir muligheter til å teste ut utstyr og inspirerer til å benytte teknologi i ulike læringssammenhenger.

Ida Dyngeseth

Barnehagelærer

Hva er dine arbeidsoppgaver som studentmedarbeider i Undervisningsverkstedet?

Min oppgave er først og fremst å bemanne rommet når det er i bruk. I tillegg hjelper jeg faglærere og andre som kommer innom med å planlegge undervisningsopplegg. En viktig del av jobben er også å holde seg oppdatert på teknologi.

Hvorfor ønsket du denne jobben?

Jeg ønsket å jobbe i Undervisningsverkstedet fordi jeg ville utvikle min egen digitale kompetanse og bygge videre på en interesse jeg har. Jeg brenner veldig for teknologibasert læring. Videre er det givende å være med på å inspirere andre. Spesielt synes jeg det er gøy å se hele spekteret fra barnehage til videregående, altså den digitale danningen som skjer. Gjennom jobben i Undervisningsverkstedet går jeg fra å være ildsjel til å bli kompetent på teknologibasert læring.

Hvilke fordeler har Undervisningsverkstedet?

Undervisningsverkstedet gir muligheter til å teste ut utstyr og inspirerer til å benytte teknologi i ulike læringssammenhenger. En stor fordel med rommet er at det gir innblikk i mulighetene de digitale verktøyene har. Rommet er veldig allsidig, det fungerer for både barnehage, videregående og ikke minst universitetet. I tillegg gir det mulighet for fremtidige lærere og nåværende lærere til å styrke sin digitale kompetanse. 

Tekst og foto: Elise Kure