Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Om ordninga

Studentar i forskingsprosjekt er ei intern støtteordning med mål om å stimulere fleire studentar til å delta aktivt i forskingsprosjekt, og få fleire forskingsprosjekt til å engasjere studentar. Søknadsfrist er 1. oktober. Studentaktiviteten skal vere avslutta og blogg-innlegg publisert innan 10.12.
 
Å involvere fleire studentar i forskingsprosjekt vil kunne gje vinningar på mange nivå, både ved å heve studentars kunnskap om forsking generelt og kjennskap til forsking ved UiA spesielt, ved å forbetre støtta i forskingsprosjekt, samt lettare rekruttere gode studentar til vidare forskingskarriere.

Støtta skal berre nyttast til kostnader relatert til studenten, som for eksempel reisekostnader, løn eller liknande.