0
Hopp til hovedinnhold

PROFUND er et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonsutdanningene sykepleie, sosionom, vernepleie, barnevern, lærer og barnehagelærer. Gjennom seminarer, diskusjoner, arbeid med case og praksis får studentene kjennskap til hverandres samfunnsmandat og profesjonsforståelse som en del av utviklingen av egen profesjonsidentitet. PROFUNDs mandat er å gjøre studentene bedre i stand til å samarbeide med andre profesjoner i sitt framtidige yrke.

Nyheter

Send studiet på mail