Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Utvikler samisk verden i Minecraft

Institutt for nordisk og mediefag ved UiA skal utvikle en samisk verden i Minecraft hvor lærere og elever i skolen sammen kan utforske og lære om samisk kultur, historie og språk. Utviklingen skjer i et samarbeid med lærere i grunnskolen, Samisk høyskole i Kautokeino og Microsoft Education.  

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eirik Hodne har erfaring med bruk av Minecraft i undervisning og har blant annet invitert elevene sine til å utvikle en miljøvennlig by. (Foto: Eirik Hodne).
Eirik Hodne har erfaring med bruk av Minecraft i undervisning og har blant annet invitert elevene sine til å utvikle en miljøvennlig by. (Foto: Eirik Hodne).

– Vi fikk ideen på BETT-messa i London i januar, sier universitetslektor Line Reichelt Føreland.

Universitetetslektor Line R Føreland og grunnskolelærer Eirik Hodne ved Karuss skole.

Universitetetslektor Line R Føreland og grunnskolelærer Eirik Hodne ved Karuss skole.

Sammen med universitetslektor Ingrid Ertzeid, stipendiat Ane Nordal, førsteamanuensis Eli-Marie Drange ved Institutt for fremmedspråk og oversetting og senioringeniør Mauricio Cifuentes deltok Føreland på en presentasjon om hvordan Minecraft brukes som et verktøy for å utforske og lære om kulturen og språket til den maoriske urbefolkningen på New Zealand.

Kvintetten er nå i gang med å utvikle en tilsvarende plattform for det samiske. Arbeidet er en del av ProDiG-prosjektet ved UiA og skjer i et samarbeid med grunnskolelærerne Kari Midtsund Nordbø og Eirik Hodne fra Kristiansandskolene Vigvoll og Karuss.

Samisk som tema     

– Målet er at Minecraft-verdenen vi skal utvikle i prosjektet skal bidra til at det blir mer utforsking om samisk språk, kultur og historie i skolen, sier Føreland.   

– Kanskje kan vi også bidra til at flere lærere i skolen og på lærerutdanningen får øynene opp for en kreativ og spennende undervisningsmetode, fortsetter hun.

Det er ifølge Føreland flere grunner til at prosjektet har valgt samisk som tema.

– Det samiske kan oppleves som noe litt fremmed her nede i sør, og det kan føre til at det i noen sammenhenger blir behandlet litt overfladisk i skolen. Men da går vi glipp av en viktig del av norsk historie og kulturarv! Vi trenger derfor et verktøy der lærere og elever kan utforske det samiske sammen, sier hun.

Kari Midsund Nordbø er grunnskolelærer ved Vigvoll skole.

Kari Midsund Nordbø er grunnskolelærer ved Vigvoll skole.

Nordbø har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen og er enig med Føreland i at det samiske ikke alltid utforskes godt nok i skolen.

– Jeg vil våge å påstå at vi er mange lærere som ikke er godt nok faglig oppdatert på dette området, sier Nordbø.

– I fagfornyelsen har det samiske- og urfolksperspektivet virkelige blitt løftet enda tydeligere frem, både i de fleste læreplanene og i overordnet del, og derfor kan dette prosjektet bli verdifullt for mange lærere, mener hun.

Spillbasert læring

En årlig rapport fra Medietilsynet viser at 86 prosent av alle barn mellom 9 – 18 år i Norge spiller dataspill. Minecraft ligger på topp fire blant de mest populære spillene for både gutter og jenter. Samtidig viser forskning at spillbasert læring kan øke motivasjonen og konsentrasjonsevnen hos elever når de brukes på riktig måte.

– Minecraft er perfekt for å la elevene skape noe, og å presentere det de har laget, sier Hodne.

Han har tidligere jobbet ved Teglverket skole i Oslo, og har brukt Minecraft som del av undervisningen sin i flere fag.

I Minecraft kan elevene skape og ta del i verdener de ikke har tilgang til ellers, som her ved de egyptiske pyramidene. (Foto: Eirik Hodne).

I Minecraft kan elevene skape og ta del i verdener de ikke har tilgang til ellers, som her ved de egyptiske pyramidene. (Foto: Eirik Hodne).

– Styrken i Minecraft ligger i alt man kan skape som man ikke har mulighet til på skolen. Jeg synes derfor at man ikke bør bruke Minecraft til å erstatte noe man fint kan gjøre uten. For eksempel jobbe med lesetrening, eller være ute i skogen, fortsetter Hodne.

Føreland er enig med Hodne og ønsker å bruke verktøyet til å gi elever, lærere og studenter større tilgang til det samiske.

– Jeg syns det er veldig spennende med spillbasert læring, og i Minecraft kan vi utforske fagstoff på en plattform som elevene kjenner og mestrer, sier Føreland.

I tillegg til å være et spill de fleste elevene kjenner godt fra før ligger det, ifølge Nordbø, et enormt potensial i Minecraft til å jobbe med ulike fag og i ulike aldersgrupper. 

– Spillet er veldig inkluderende og åpner opp for mange gode muligheter for samarbeid, utforsking, problemløsning og arbeid med tverrfaglige temaer, samtidig som man har tilgang til verktøy som for eksempel «Engasjerende leser», sier hun.  

Nordbø legger til er at Minecraft kan være en arena for undervisning i klasserommet der elever som tidligere ikke har opplevd så mye mestring knyttet til skolesituasjon plutselig kan bli bidragsyterne og ressurselevene i en klasse.

– Etter min mening er det kanskje den viktigste grunnen til at vi i større grad bør ta dette i bruk, sier Norbø. 

– Det er inkludering i praksis, og i tillegg er det moro! legger Føreland til.

Hodne mener at flere lærere bør ta i bruk spill som en del av undervisningen.

– Logg inn og ta deg en titt rundt alene først! Tørr å kaste deg ut i det ukjente, og bruk de elevene som er flinke til å hjelpe deg første gangen, oppfordrer han.

Et felles prosjekt

Nordbø synes det er positivt at prosjektgruppa består av universitetsansatte fra ulike fagmiljøer og lærere fra grunnskolen og sier at det er veldig inspirerende å jobbe sammen med så mange flinke og engasjerte folk, som ser nye og spennende muligheter man kan ta med seg inn i skolehverdagen.

–Dette prosjektet er veldig spennende å jobbe med fordi det kobler sammen to verdener som jeg i utgangspunktet ikke hadde koblet sammen, sier Nordbø.  

Hodne legger til at han tror at prosjektet kan bidra til økt forståelse for samisk kultur og tradisjon.

– Det jeg synes er spennende med å delta i prosjektet er alle mulighetene som ligger foran oss, og å finne ut hvordan vi skal ta dem i bruk best mulig, fortsetter han.

Ifølge Føreland er det er viktig for prosjektet å ha lærere med på laget.

– Det er jo de som kjenner elevene best, og skal vi utvikle gode didaktiske løsninger må vi ha med dem som faktisk er ute i feltet, sier hun.  

Samtidig trekker Føreland viktigheten av å innhente førstehåndskunnskap om det samiske, og ha med personer med god kunnskap om det tekniske og digital didaktikk.

– Vi holder nå på å planlegge selve innholdet i spillverdenen, og i den forbindelse skal vi ha møter med både Samisk høgskole og Microsoft. På sikt håper jeg vi også får med noen studenter, sier Føreland.

Microsoft skal blant annet bistå prosjektet med å lage de elementene som trengs i Minecraft for å lage en samisk verden.

– Vi ønsker å lage ulike læringsstier som skal kunne brukes rett ut i skolene, sier Norbø.

– Med elevenes kjennskap til Minecraft, og en ferdig samisk verden med ulike oppdrag og læringsstier tilknyttet fagfornyelsen, er jeg helt sikker på at dette er noe man kan gjennomføre i skolen, selv uten å kjenne til Minecraft så veldig godt, fortsetter hun.   

– Det er veldig gøy å få være med på å utvikle dette, og jeg gleder jeg meg til vi kan begynne å teste ut spillet med studenter, elever og lærere, avslutter Føreland entusiastisk.