Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tar i bruk virtuell virkelighet i klasserommet

Studenter på grunnskolelærer- utdanningene ved UiA skal bruke virtuell virkelighet som en del av undervisningen i vårens praksisperiode. Målet er å legge til rette for etisk refleksjon sammen med elevene de skal undervise i skolen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Grunnskolelærerstudentene Karoline Arneberg (t.v) og Emely Taraldsen skal la elever bruke VR-briller for å leve seg inn i etiske dilemmaer og reflektere sammen med dem i vårens praksisperiode.
Grunnskolelærerstudentene Karoline Arneberg (t.v) og Emely Taraldsen skal la elever bruke VR-briller for å leve seg inn i etiske dilemmaer og reflektere sammen med dem i vårens praksisperiode.

Nye muligheter med VR-teknologi

– Virtuell virkelighet (VR) åpner for nye og rike muligheter for å lære gjennom opplevelse og tilstedeværelse i skole og utdanning, sier universitetslektor Martin Smith-Gahrsen ved Institutt for religion, filosofi og historie.

Sammen med grunnskolelærer Bjørnar Sollie Timenes samarbeider Smith-Gahrsen om å undervise studentene i KRLE-faget på UiA. 

– Studentene våre jobber i grupper på campus og forbereder et undervisningsopplegg hvor de skal bruke denne teknologien til å skape utforskende og opplevelsesbasert læring for elevene de skal undervise i praksis, forteller Timenes.

Helt konkret bruker studentene 360-kameraer til å filme rollespill der de simulerer etiske valgsituasjoner med ulike handlingsvalg. Elevene de møter i praksis, skal oppleve og drøfte situasjonene ved hjelp av cardboards, som er enkle VR-briller i papp, fortsetter han.

Sammen med seks andre fagmiljøer i lærerutdanningene ved UiA samarbeider Martin Smith-Gahrsen og Bjørnar Sollie Timenes i STALU-prosjektet Studentaktiv læring ved lærerutdanningene ved UiA. Målet er å utvikle studentaktive arbeids- og vurderingsformer for fremtidas skole.  

Skal styrke elevenes dømmekraft 

De to studentene, Emely Taraldsen og Karoline Arneberg, samarbeider og er i full gang med å utvikle et nyskapende undervisningsopplegg.

– Vi har utviklet og filmet en situasjon som skal simulere at en elev ser at en medelev jukser på en prøve, sier Taraldsen.

– Vi har også spilt inn tre ulike handlingsvalg til situasjonen vår. Filmene skal vi bruke som del av et undervisningsopplegg hvor målet er at elevene skal utvikle egen dømmekraft ved å reflektere og diskutere etiske problemstillinger, noe som er en viktig del av KRLE-faget etter fagfornyelsen, forteller Arneberg.

Universitetslektor Martin Smith-Gahrsen forbereder studentene på grunnskolelærerutdanningene i KRLE godt før praksis.

Universitetslektor Martin Smith-Gahrsen forbereder studentene på grunnskolelærerutdanningene i KRLE godt før praksis.

Ifølge Smith-Gahrsen gir VR-teknologien lærere nye måter å simulere situasjoner på som ellers ville vært utilgjengelige eller etisk uakseptable, samtidig som de kan vises både fra deltager- og observatørperspektivet.

Sammen med kollegaene Eva Mila Lindhardt og Trond Frestad ved samme institutt skal Smith-Gahrsen forske på om og hvordan undervisningsopplegg med VR-teknologi kan bidra til å styrke etisk refleksjon og dømmekraft hos elever. 

– Basert på forskning har vi en sterk hypotese om at når disse situasjonene oppleves med VR-briller, vil elevene i større grad kunne oppleve å være deltagere i situasjonen, sier han.  

– Elevene vil dermed lettere kunne reflektere over hva de selv ville gjort hvis andre elever i klassen skulle bli utsatt for eksempel sårende kommentarer, eller drøfte hvordan de selv ville ha reagert hvis de opplevde dette. Å selv oppleve seg som aktør i virtuelle, etiske valgsituasjoner kan danne et godt utgangspunkt for en klassesamtale om etiske valgmuligheter, fortsetter Smith-Gahrsen.

Studentene tror også at VR-teknologien egner seg som verktøy i skolen.

– Det at det blir mer virkelighetsnært vil sannsynligvis ha en større effekt på elevene enn at en lærer forteller om en etisk problemstilling eller noe som er urettferdig, sier Arneberg.

– Ja, jeg tenker at teknologien vil aktivisere og motivere elevene på en god måte. Dessuten kan videoen ses flere ganger og fra ulike perspektiver, noe som kan gi et bra utgangspunkt for arbeid med oppgaver og samtaler videre, legger Taraldsen til.

Her kan du se opptaket av studentenes etiske dilemma med tre ulike handlingsalternativer.

Filmene er en del av et helhetlig undervisningsopplegg hvor målet er at elevene skal reflektere og styrke egen dømmekraft i samtale med andre. 

Forbereder seg til praksis på campus

De to studentene er enige i at det er motiverende å planlegge og utvikle et undervisningsopplegg på campus som de skal prøve ut sammen med elever og praksislærer i neste praksisperiode.

– Fordelen på campus er at vi får tett oppfølging og hjelp av faglærere med masse faglig og teknisk kompetanse, samtidig som vi har tid til å samarbeide med medstudenter om å planlegge og tenke på ulike utfordringer sammen, sier Taraldsen.  

– Jeg liker også at vi lære å bruke framtidsretta verktøy på nye måter i undervisningen. Siden vi gjør det under god veiledning får vi selvtillit til å se muligheter og ta nye metoder og verktøy i bruk i klasserommet, fortsetter Arneberg.

– Ja, jeg opplever at det lagt opp til at vi skal lykkes i praksis, og det gjør at vi føler oss trygge, legger Taraldsen til.  

Studentene er spente på om undervisningsopplegget de lager, kommer til å fungere etter planen og hvordan elevene vil reagere på å bruke teknologi og jobbe med etiske problemstillinger på denne måten.

– Heldigvis har vi fått tid til å planlegge godt og har tenkt nye igjennom målene for læringsutbytte for elevene. Vi håper derfor at det blir en lærerik økt for både oss og dem, sier de entusiastisk.   

En fremtidsretta lærerutdanning

Timenes jobber mesteparten av tiden på Torridal skole og synes det er gøy å bidra og være lærer for studenter i en fremoverlent og framtidsretta lærerutdanning på UiA.

– Om få år kommer VR-teknologi til å bli et aktuelt verktøy i skolen for læring. Til nå har få skoler tatt i bruk, blant annet fordi det krever tid å lære seg. Derfor er det flott å se at dette er noe studentene får erfaring med i utdanningen sin og tar med seg videre ut i yrkeslivet, sier han.  

Timenes ser et stort potensial for bruk av teknologien i undervisningen.

Grunnskolelærer Bjørnar Sollie Timenes samarbeider med Martin Smith-Gahrsen og jobber i delt stilling mellom Torridal skole og UiA.

Grunnskolelærer Bjørnar Sollie Timenes samarbeider med Martin Smith-Gahrsen og jobber i delt stilling mellom Torridal skole og UiA.

– Lærere kan for eksempel la elevene selv lage og filme situasjonene som studentene øver seg på nå. På den måten vil elevene være aktivt deltagende i egen læringsprosess og utvikle et produkt som både krever refleksjon og diskusjon sammen med andre, samtidig som de får øvelse i tekniske ferdigheter, sier han.

Smith-Gahrsen legge til at teknologien rent økonomisk er tilgjengelig for skoler også i dag.

– Man trenger et 360-kamera og enkle VR-briller, som cardboards, hvor elevene kan bruke sin egen smarttelefon som «briller», forteller han.

Studentene er enige med lærerne sine og legger til at de mener bruk av teknologien er positivt både for dem selv, men også for elevene.

– Det gir mening å bruke teknologi som er fremtidsrettet, og å lære hvordan den kan brukes som et verktøy for læring, sier de fornøyd.  

– God etisk refleksjon handler om innlevelse og empati, og VR-teknologi er et verktøy som kan bidra til dette, avslutter Smith-Gahrsen.