0
Hopp til hovedinnhold

Stor suksess med kurs for lærerutdannere ved UiA

Jobber du med lærerutdanning på UiA og ønsker å øke din digitale kompetanse for å legge til rette for mer studentaktive læringsformer? Meld deg på samlingsbaserte kurs i digital kompetanse for lærerutdannere!

Foto: Kjell Inge Søreide
  • Senter for læring og undervisning/PULS og ProDiG-prosjektet inviterer våren 2020 alle ansatte som underviser i lærerutdanningene (barnehage, grunnskole, lektor, PPU, PPU-Y) til samlingsbasert kompetanseutvikling Undervisningsverkstedet.
  • Samlingene gir en praktisk innføring i grunnleggende digital kompetanse for lærerutdannere, med særlig vekt på hvordan man kan legge til rette for studentaktiv læring i sin undervisning.
  • Du trenger ingen forkunnskap for å delta, og vi tilpasser samlingene etter individuelle behov. Etter gjennomførte samlinger vil du motta et kompetansebevis fra PULS og 20 timer blir overført til din arbeidsplan. 

Mer info og påmelding her

Alle lærerutdannere bør delta

Høsten 2019 gjennomførte 30 lærerutdannere ved UiA kurset, blant dem førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved institutt for fremmedspråk

Line Reichelt Føreland og Alf Tomas Tønnessen har deltatt på kurset og anbefaler alle sine kolleger som underviser i lærerutdanningene å melde seg på vårens kurs.

Line Reichelt Føreland og Alf Tomas Tønnessen har deltatt på kurset og anbefaler alle sine kolleger som underviser i lærerutdanningene å melde seg på vårens kurs.

og oversetting og universitetslektor Line Reichelt Føreland ved institutt for nordisk og mediefag.

Ifølge Føreland bør alle lærerutdannere delta på et slikt kurs.

– Kurset er konkret, man får tid til å faktisk lære seg noen nyttige digitale verktøy, og man får god inspirasjon og ideer til variert undervisning gjennom samtale med kursholderne og de andre kursdeltakerne, sier Føreland.

Tønnessen er enig med Føreland i at det har vært nyttig å delta på samlingene.  

– Det var veldig dyktige kursledere som hadde tid til å gi individuell assistanse underveis. Jeg vil absolutt anbefale andre lærerutdannere å ta kurset, sier Tønnessen.

– Kurs som dette kan bidra til å senke terskelen for å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler, som kan bidra til å skape mer varierte undervisningsformer og mer læring for studentene, fortsetter han.

Utvider «verktøykassen»

Ifølge Stein Erik Skaar, seniorrådgiver ved PULS og én av tre kursholdere, er det viktig at lærerutdannere deltar på kurset.

Kursholder Stien Erik Skaar ved PULS anbefaler alle lærerutdannere ved UiA til å melde seg på kurset.

Kursholder Stien Erik Skaar ved PULS anbefaler alle lærerutdannere ved UiA til å melde seg på kurset.

– For det første tar kurset for seg temaer som er svært relevante i undervisningshverdagen deres ved UiA, sier Skaar.

– Samtidig er både praksisfeltet og studentene tydelige på at dette er et område som undervisere på universitetet må bli bedre på.

På spørsmålet om hva deltageren på kurset får mulighet til å utvikle ved å delta svarer Skaar at de får utvidet «verktøykassen» sin.

– De som deltar får en rekke nye virkemidler de kan bruke for å variere undervisningen og for å engasjere og aktivisere studentene, fortsetter han.

For Føreland har det vært viktig å få tid til å prøve ut ulike verktøy.  

– Det har gjort at jeg i ettertid faktisk har brukt flere av verktøyene i undervisningen. Blant annet har jeg tatt i bruk omvendt undervisning med skjermopptak og Padlet, sier hun.

For kursholderne er det viktig å legge til rette for at den enkelte lærerutdanner lærer noe som kan føre til nye måter å planlegge for studentaktive læringsformer.  

– Siden kurset har stort fokus på relevans og individuell tilpasning ser jeg tydelig at de får med seg en trygghet på det de har lært og ender opp med et skreddersydd opplegg de kan ta med seg direkte inn i undervisning, sier Skaar.

Deltagerne på kurset får også tilbud om støtte og oppfølging i etterkant av kurset.

Lavterskeltilbud

Både Tønnesen og Føreland ønsker å anbefale andre lærerutdannere å delta på kurset.

– På kurset vil du få mulighet til å teste ut ulike nyttige verktøy, og det legges til rette for alle nivåer. Man trenger ikke være noen digital ekspert for å delta, men vil lære noe nyttig uansett nivå, ifølge henne.  

Tønnessen trekker også frem at han er veldig fornøyd med at det er et sosialt opplegg på tvers av fagmiljøer hvor man blant annet fikk mulighet til å samarbeide om innspilling av en podkast.

– Det er hyggelig og lærerikt å få mulighet til å lære i fellesskap med lærerutdannere på tvers av fagfelt, ser de to lærerutdannerne.

Skaar håper at flest mulig melder seg på.

– De får en nyttig, lærerik og sosial opplevelse! Attpåtil får de 20 timer på arbeidsplanen og sannsynligvis noen av landsdelens dyktigste og hyggeligste kursholdere, avslutter han med et smil.

Mer info og påmelding her