0
Hopp til hovedinnhold

Masterstudenter forsker på teknologi i skolen

Hvordan styrker programmering matematikkfaget? På hvilken måte kan lærere bruke gaming i sin undervisning? Hva slags kunnskap har skolene egentlig om informasjonssikkerhet?

Masterstudenter samlet for å dele erfaringer og ideer på tvers av fag og disipliner. Samlingen ble ledet av førsteamanuensis Cathrine Tømte og førstelektor Johan K Andreasen.
Masterstudenter samlet for å dele erfaringer og ideer på tvers av fag og disipliner. Samlingen ble ledet av førsteamanuensis Cathrine Tømte og førstelektor Johan K Andreasen.

Dette er noen av spørsmålene som masterstudentene som fikk tildelt mastergradsstipend denne våren skal forske på i sine prosjekter.

Stipendordningen er en del av ProDiG-prosjektet, som har som mål å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetansen til studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningen.

Denne uken deltok studentene fra de ulike fagmiljøene på en samling på Undervisningsverkstedet hvor de presenterte sine prosjekter for hverandre og veilederne sine.

Fra prosjektets side var målet med denne samlingen å gi studentene en arena hvor de kan lære av hverandre og bygge nettverk på tvers av fag og disipliner.

Studentene forsker alle på ulike temaer som er svært relevant for både skolen og lærerutdanninger, og de deler gjerne sin kunnskap med aktører som er interessert i deres resultater.

Temaer studentene forsker på: bruk av iPad i matematikkundervisning i ungdomsskolen, hvordan lærere kan bruke gaming i sin undervisning i engelsk, kunnskap og praksis om informasjonssikkerhet i skolen, programmering i matematikk og hvordan teknologi integreres i matematikkundervisningen.